ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แจกข้อสอบ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3 กทม
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แจกข้อสอบ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3 กทม

แชร์กระทู้นี้

แจก] เอกสารเตรียมสอบ : นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3 กทม

เอกสารระเบียบต่างๆ เพื่อใช้ประกอบในการเตรียมตัวสอบ

ความรู้เกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ความรู้เกี่ยวกับภาษีบำรุงท้องที่

ความรู้เกี่ยวกับภาษีป้าย


พระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475

พระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรือนและที่ดินแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2475

พระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2485

พระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534


พระราชบัญญัติ ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508

พระราชบัญญัติ ภาษีบำรุงท้องที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516พระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534


พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503


รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550


พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534


พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528


พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534


พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2550)


พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549


ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมred;">ตัวอย่าง...ข้อสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4
((ใช้ดูเพื่อศึกษาเป็นแนวทางเท่านั้น))

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้