ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบเทศบาลตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบเทศบาลตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

แชร์กระทู้นี้

เทศบาลตำบลสระโบสถ์
อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล

ด้วยเทศบาลตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบา
จึงประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 13 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ ข่าวสอบจาก

ตำแหน่งและจำนวนอัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 5 ตำแหน่ง ดังนี้
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง ช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง บุคลากร จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสระโบสถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 036-439-107 หรือ ทาง Facebook สำนักงานเทศบาลตำบลสระโบสถ์

การประกาศรายชื่อผู้สมัคร วัน เวลา และสถานที่ในการสอบ
เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันในวันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2556 และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ในวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2556 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสระโบสถ์

หลักสูตรและวิธีการสอบ
ผู้สมัครสอบจะต้องสอบตามหลักสูตร โดยจะต้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน เมื่อสอบผ่านทั้งสองภาคแล้วจึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ต่อไป

หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้สอบแข่งขันได้ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าคะแนนภาความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่าบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันแบบเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

เงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามอัตราว่าง โดยผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจะต้องดำรงตำแหน่งในเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันที่บรรจุแต่งตั้ง ไม่มีข้อยกเว้น จึงจะโอนไปสังกัดหน่วยงานราชการอื่นได้ โดยห้ามโอน (ย้าย) ไปหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นทุกกรณี ยกเว้นลาออกจากราชการ
รายละเอียด https://docs.google.com/file/d/0BzWFvW8bSCICUm91bHNIMVBNNFU/edit?usp=sharing&pli=1

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1111111111
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้