ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาปฏิบัติงาน จำนวน 12 อัตรา
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาปฏิบัติงาน จำนวน 12 อัตรา

แชร์กระทู้นี้

ประกาศ เรื่อง รับสมัครเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาปฏิบัติงาน จำนวน 12 อัตรา (21 มิ.ย.-11 ก.ค.55)
เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 127.79 KB )

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำรวจรัฐสภาปฏิบัติงาน  ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา

- แนวข้อสอบ กฎ ก.ร. ฉบับที่ 14 ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ

- แนวข้อสอบ ระบบงานของรัฐสภา และการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา

-  แนวข้อสอบกฎหมายอาญา

แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

- สรุปสาระสำคัญระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

- การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่

- การรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ

- แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
 

1.       บุคคลสำคัญ  หมายถึงบุคคลใด

ตอบ  บุคคลที่มีความสำคัญยิ่งในทางราชการ ซึ่งต้องให้ความคุ้มครองให้ 

เหมาะสมกับฐานะ สถานที่ และ เวลา 

2.       บุคคลสำคัญแบ่งออกได้กี่ประเภท 

ตอบ  7  ประเภท  ได้แก่ 

1.       พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ผู้แทนพระองค์ และ พระราชอาคันตุกะ 

2.  ประธานองคมนตรี นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา และ ประธานศาลฎีกา 

3.  สมเด็จพระสังฆราช และ ผู้นำทางศาสนาอื่น

4.  ประมุขรัฐต่างประเทศ ผู้นำรัฐบาลต่างประเทศ เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ แขกของรัฐบาล และ หัวหน้าคณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย

5.  บุคคลสำคัญทางทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด

6.  บุคคลอื่นที่เดินทางเยือนประเทศไทย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร้องขอ

7.  บุคคลสำคัญตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี 

3.       Causes of Assassination  หมายถึงอะไร

ตอบ  สาเหตุของการประทุษร้าย 

4.       สาเหตุของการประทุษร้าย  ได้แก่อะไรบ้าง 

ตอบ       1. สาเหตุทางการเมือง (Political Causes) 

2.       สาเหตุในทางเศรษฐกิจ (Economics Causes) 

3.       สาเหตุทางด้านอุดมการณ์ (Ideological Causes) 

4.       สาเหตุทางด้านจิตวิทยา (Psychological Causes) 

5.       สาเหตุทางด้านส่วนตัว (Personal Causes) 

6.       สาเหตุจากการได้รับจ้าง (Mercenary Causes) 

7.       สาเหตุจากการถูกบังคับขู่เข็ญ (Black Mail Causes) 

5.       การลอบสังหารประธานาธิบดี Augusto Pinochet แห่งประเทศชิลี เมื่อวันที่

7 กันยายน 1986 ในขณะที่กำลังเตรียมตัวจะกล่าวคำปราศรัย ในการหาเสียงสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งต่อไป  เป็นสาเหตุการประทุษร้ายใด 

                                ตอบ   สาเหตุทางการเมือง (Political Causes)

6.       ความพยายามลอบสังหารอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ George Shultz เมื่อวันที่  8 สิงหาคม 1988 ในโบลิเวีย เนื่องจากแผนการในการกำจัดยาเสพติดของรัฐมนตรีผู้นี้เป็นสาเหตุการประทุษร้ายใด

ตอบ  สาเหตุในทางเศรษฐกิจ (Economics Causes) 

7.       สาเหตุทางด้านอุดมการณ์ (Ideological Causes)  ได่แก่สาเหตุใดบ้าง

ตอบ       1. สาเหตุอันเนื่องมาจากความเชื่อทางศาสนา หรือสังคมฝ่ายตรงข้ามคิดว่าถ้าตนเองสามารถเปลี่ยนระบบที่มีอยู่ขณะนั้นได้ โดยการประทุษร้ายบุคคลสำคัญทางศาสนา จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางศาสนาได้ 

2. การพิพาทระหว่างกลุ่มเชื้อชาติ และเผ่าพันธุ์ ก็อาจเป็นต้นเหตุของการประทุษร้ายได้เนื่องจากการต่อสู้กันระหว่างกลุ่มเพื่อแย่งชิงอำนาจกัน 

8.       ความรับผิดชอบของส่วนราชการได้แก่อะไรบ้าง 

ตอบ       1. ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง รับผิดชอบจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ภายในขอบเขตและความเหมาะสม 

2. ส่วนราชการมีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ รับผิดชอบดำเนินการ

3. ส่วนราชการเจ้าของพื้นที่ ซึ่งให้การต้อนรับบุคคลสำคัญรับผิดชอบ ดำเนินการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

4. ให้องค์การรักษาความปลอดภัย ช่วยเหลือ ประสาน และอบรมชี้แจง เกี่ยวกับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญแก่ส่วนราชการตามที่ได้รับการร้องขอ

9.       การรักษาความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ ใช้ระเบียบการใด 

ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ พ..2531

10.    องค์ประกอบในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญให้เกิดประสิทธิภาพประกอบด้วยอะไรบ้าง 

ตอบ       1. วางมาตรการป้องกันต่าง ๆ รอบตัวบุคคลสำคัญให้รัดกุม 

2. รวบรวมข่าวสารที่มีผลกระทบกระเทือนต่อบุคคลสำคัญให้มากที่สุด ทั้งทั่วไปและในพื้นที่ที่บุคคลสำคัญจะไปเยี่ยมเยือน เพื่อนำมาประเมินค่าของข่าวสารอันจะช่วยให้การรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญได้ผลดีที่สุด 

3. ต้องมีการวางแผนสำรวจล่วงหน้า

4. ใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการจับกุมตรวจค้น หรือกักกันบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจ

5. วางแผนการใช้ขบวนยานพาหนะของบุคคลสำคัญในพื้นที่ต่าง ๆ การนำพาบุคคลสำคัญออกจากพื้นที่อันตรายอย่างรวดเร็ว เพื่อให้พ้นอันตรายที่จะเกิดขึ้น

6. การได้รับความร่วมมือจากบุคคลสำคัญ

11.    การจัดกำลัง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแบ่งออกเป็นกี่รูปแบบ 

ตอบ  3  รูปแบบ  ได้แก่

1.       แบบเปิดเผย เป็นการแสดงตัวว่า เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามได้ทราบ 

2.       แบบปกปิด จะไม่เปิดเผยแสดงตัวให้บุคคลทั่วไปทราบ โดยแต่งกายคล้ายประชาชนทั่วไป ให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมของสถานที่นั้น ๆ 

3.       แบบผสม เป็นการจัดกำลังโดยใช้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้ง 2 รูปแบบมาปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะผสมผสาน 

12.    สายตรวจเดินเท้า รถตรวจการณ์ ชุดรักษาความปลอดภัยที่วางไว้ตามจุด  เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในวงรอบใด 

ตอบ  วงรอบชั้นนอก 

การวางกำลัง จะต้องวางกำลังเป็นวงรอบอย่างน้อย 3วงรอบ  ได้แก่ 

1.       วงรอบชั้นใน เป็นการจัดวางกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อยู่ใกล้ชิดบุคคลสำคัญมากที่สุด 

2.       วงรอบชั้นกลาง หมายถึง วงรอบที่ล้อมรอบวงรอบชั้นใน เช่น บริเวณโดยรอบพิธีหรือรอบอาคารบ้านพัก 

3.       วงรอบชั้นนอก เป็นพื้นที่ที่ห่างไกลจากบุคคลสำคัญ เจ้าหน้าที่วงรอบนี้ ได้แก่สายตรวจเดินเท้า รถตรวจการณ์ ชุดรักษาความปลอดภัยที่วางไว้ตามจุดรอบนอก 

13.    Safe Haven  คืออะไร

ตอบ  พื้นที่หลบภัย พื้นที่ที่อยู่ในสถานที่ที่ให้ความปลอดภัยได้ชั่วคราวสำหรับบุคคลสำคัญและครอบครัว 

14.    หลักในการเลือกห้องที่จะกำหนดเป็นพื้นที่หลบภัยนั้น ควรพิจารณาจากปัจจัยใดบ้าง 

ตอบ       1. เส้นทางที่ไปยังพื้นที่หลบภัย ต้องไม่ผ่านพื้นที่อันตรายใด ๆ (Accessibility)

                2. สามารถให้ความคุมกันได้ (Ability to Defence)

3. สามารถดำรงการติดต่อสื่อสารได้ (Ability to Communications)

4. มีเส้นทางถอนตัวได้อย่างปลอดภัย (Ability go Escape)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้