ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ขอแนว ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้านแรงงาน ด้วยค่ะ
chuntana ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

ขอแนว ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้านแรงงาน ด้วยค่ะ

แชร์กระทู้นี้

1. พรรค ฝ่ายค้านได้ยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 159 เมื่อวันที่เท่าไร

 ก. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 ข. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2554

 ค. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 ง. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554

ตอบ ข้อ ข. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2554

2. จากข้อ 1. ได้มีมติเอกฉันท์ อย่างไร

 ก. ไว้วางใจ 273 : 188 ข. ไว้วางใจ 253 : 208

 ค. ไม่ไว้วางใจ 188 : 273 ง. ไว้วางใจ 208 : 253

ตอบ ข้อ ก. ไว้วางใจ 273 : 188

3. ซีเกมส์ที่จัดในเดือนพฤศจิกายน 2554 เป็นครั้งที่เท่าไร

 ก. ครั้งที่ 24 ข. ครั้งที่ 25

 ค. ครั้งที่ 26 ง. ครั้งที่ 27

ตอบ ข้อ ค. ครั้งที่ 26

4. ซีเกมส์ที่จัดในเดือนพฤศจิกายน 2554 ล่าสุดจัดที่ประเทศใด

 ก. ประเทศฟิลิปปินส์ ข. ประเทศสิงคโปร์

 ค. ประเทศมาเลซีย ง. ประเทศอินโดเนียเซีย

ตอบ ข้อ ง. ประเทศอินโดเนียเซีย

5. เจ้าภาพเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 17 จัดที่เมืองใด ประเทศใด

 ก. เมืองกวางเจา ประเทศจีน ข.เมืองอิซอน ประเทศเกาหลีใต้

 ค. เมืองจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย ง. เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ตอบ ข้อ ข.เมืองอิซอน ประเทศเกาหลีใต้

6. พื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเฉพาะหน้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีทั้งหมดกี่เขต

 ก. 36 เขต ข. 37 เขต

 ค. 38 เขต ง. 39 เขต

ตอบ ก. 36 เขต

7. (ศปภ.) หมายถึง ข้อใด

 ก. ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

 ข. ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 ค. ศูนย์อพยพผู้ประสบภัยอุทกภัย

 ง. ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือน้ำท่วม

ตอบ ข้อ ก. ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

8. คดีโจรปล้นบ้านใคร เมือเดือนพฤศจิกายน 2554 กว่า 100 ล้านบาทที่เป็นข่าวโด่งดัง

 ก. นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ข. นายประพันธ์ เรียงเครือ

 ค. นายประพันธ์ ทรัพย์ล้อม ง. นายสุพจน์ เรียงเครือ

ตอบ ข้อ ก. นายสุพจน์ ทัพย์ล้อม

9. สามีของนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ชื่ออะไร

 ก. นายทวีสรณ์ อมรฉัตร ข.นายอนุสรณ์ อมรฉัตร

 ค. นายทรัพยสรณ์ อมรฉัตร ง. นายชินสรณ์ อมรฉัตร

ตอบ ข้อ ข. นายอนุสรณ์ อมรฉัตร

10. เขตใดในกรุงเทพมหานครน้ำท่วมก่อนแต่ลดที่หลัง

 ก. เขตบางบอน ข. เขตสายไหม

 ค. เขตบางบัวทอง ง. เขตลาดพร้าว

ตอบ ข้อ ค. เขตบางบัวทอง

11. กลุ่มอุตสาหกรรมใด จะฟื้นตัวหลังรับผลกระทบจากน้ำท่วมเร็วที่สุด

 ก. อุตสาหกรรมก่อสร้าง ข.อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์

 ค.อุตสาหกรรมคมนาคม ง. อุตสาหกรรมยานยนต์

ตอบ ข้อ ง.อุตสาหกรรมยานยนต์

12. พรรคใดในนิวซีแลนด์ได้รับเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554

 ก. พรรคแรงงาน ข.พรรคเนชั่นแนล

 ค. พรรคเพื่อประชาชน ง.พรรคนิวเนชั่น

ตอบ ข้อ ข. พรรคเนชั่นแนล

13. รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมญี่ปุ่น ที่จะช่วยเหลือในการฟื้นฟูน้ำท่วมของไทย ชื่ออะไร

 ก. นายยูกิโอะ เอดาโนะ ข. นายบุมเม อิบุกิ

 ค. นายเซจิ โคจิมะ ง. นายทาคุยะ คิมุระ

ตอบ ข้อ ก. นายยูกิโอะ เอดาโนะ

14. สื่อที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประเทศจีนคือข้อใด

 ก. ปิงเตี่ยน ข. ฉินสื่อหวง

 ค. ซินหัว ง. ซินหวาเน็ต

ตอบ ค. ซินหัว

15. นายวรวิทย์ ตันวุฒิบัณฑิต ปราชญ์ภูมิปัญญาด้านดาราศาสตร์ไทย กล่าวว่า ในค่ำคืนวันที่เท่าไร จะเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติจันทรุปราคาเต็มดวง

 ก. วันที่ 5 ธันวาคม 2554 ข. วันที่ 10 ธันวาคม 2554

 ค. วันที่ 15 ธันวาคม 2554 ง. วันที่ 20 ธันวาคม 2554

ตอบ ข.วันที่ 10 ธันวาคม 2554

16. ศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย รายงานสถานการณ์อุทกภัย และประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ทั้งหมดกี่จังหวัด

 ก. 20 จังหวัด ข. 21 จังหวัด

 ค. 22 จังหวัด ง. 23 จังหวัด

ตอบ ข้อ ค. 22 จังหวัด

17. นายกรัฐมนตรีอิตาลีในปัจจุบัน 2554 ชื่ออะไร

 ก. ซิลวีโอ แบร์ลุสโกนี ข. มูอัมมาร์ กัดดาฟี

 ค. มารีโอ มอนตี ง. บาสก์ เอตา

ตอบ ข้อ ค. มารีโอ มอนตี

18. ผู้นำลีเบียที่เสียชีวิต ชื่ออะไร

 ก. ซิลวีโอ แบร์ลุสโกนี ข. มูอัมมาร์ กัดดาฟี

 ค. มารีโอ มอนตี ง. บาสก์ เอตา

ตอบ ข้อ ข. มูอัมมาร์ กัดดาฟี

19. เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2554 แผ่นดินไหว 7.2 โมเมนต์แมกนิจูดถล่มประเทศใดของทางตะวันออก มีเหตุให้ผู้คนเสียชีวิตนับร้อยคน

 ก. ประเทศอิรัก ข.ประเทศปากีสถาน

 ค. ประเทศลิเบีย ง.ประเทศตุรกี

ตอบ ข้อ ง. ประเทศตุรกี

20. พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้กลับมาชุมนุมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 โดยเรียกร้องให้รัฐบาลทำตามในข้อใด

 ก. ยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-กัมพูชาว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก

 ข. ผลักดันชาวกัมพูชาที่อพยพและรุกล้ำเข้ามาอาศัยและสร้างสิ่งก่อสร้างในเขตแดนไทย

 ค. ให้ถอนตัวจากการเป็นสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลก

 ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ข้อ ง.ถูกทุกข้อ

21. คำขวัญวันเด็กปี 2554 คือ ข้อใด

 ก. รอบคอบ รอบรู้ คู่คุณธรรม ข.รอบคอบ คิดดี ทำดี เพื่อสังคม

 ค. รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ ง. รอบคอบ รักสันติ เป็นเด็กดี

ตอบ ข้อ ค. รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ 

22. พันธมิตรประชาชนประชุมเมื่อมกราคม 2554 เพื่อให้รัฐบาลยกเลิกข้อตกลงในข้อใด

 ก. MOU41 ข. MOU42

 ค. MOU43 ง. MOU44

ตอบ ข้อ ค. MOU43

23. ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่เท่าไร 

 ก. วันที่ 1 ธันวาคม 2493 ข. วันที่ 6 ธันวาคม 2493

 ค. วันที่ 14 ธันวาคม 2493 ง. วันที่ 25 ธันวาคม 2493

ตอบ ข้อ ค. วันที่ 14 ธันวาคม 2493

24. พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยประกาศยุติการชุมนุมเมื่อวันที่เท่าไร

 ก. วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ข. วันที่ 2 กรกฎาคม 2554 

 ค. วันที่ 30 มิถนายน 2554 ง. วันที่ 29 ถุนายน 2554

ตอบ ข้อ ก. วันที่ 1 กรกฎาคม 2554

25. ฝ่ายทหารกับหน่วยงานใด ส่งผู้ลี้ภัยกลับพม่า

 ก. UHCN ข. UNHCR

 ค. USNC ง. UCRNN

ตอบ ข้อ ข. UNHCR

26. ทางกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพอใจกับการตัดสินใจของการถอนตัวออกจากสมาชิกมรดกโลกของรัฐบาลในการประชุมครั้งที่เท่าไร

 ก. ครั้งที่ 32 ข. ครั้งที่ 33

 ค. ครั้งที่ 34 ง. ครั้งที่ 35

ตอบ ข้อ ง. ครั้งที่ 35

27. จากข้อ 26 ณ ที่ประเทศใด

 ก. ประเทศมาเลยเซีย ข.ประเทศสิงค์โปร์

 ค. ประเทศฝรั่งเศษ ง.ประเทศจีน

ตอบ ข้อ ค. ประเทฤสฝรั่งเศษ

28. สส.บัญชีรายชื่อมีจำนวนเท่าไร 

 ก. จำนวน 122 คน ข.จำนวน 123 คน

 ค. จำนวน 124 คน ง. จำนวน 125 คน

ตอบ ข้อ ง. จำนวน 125 คน

29. MOTER EXPO 2011 จัดขึ้นวันที่ 1-12 ธันวาคม 2554 เป็นการจัดครั้งที่เท่าไร

 ก. ครั้งที่ 28 ข. ครั้งที่ 29

 ค. ครั้งที่ 30  ง.ครั้งที่ 31

ตอบ ข้อ ก.ครั้งที่ 28

30. สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีจำนวนเท่าไร
 ก.  370 คน ข. 373 คน

 ค. 375 คน ง. 378 คน
ตอบ  ค. 375 คน

31. กัมพูชาจับ สส. ประชาธิปัตย์ และพวกอีก 6 คน ที่จังหวัดใด ในข้อหาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

 ก. จังหวัดสุรินทร์ ข.จังหวัดตาก

 ค. จังหวัดนครพรม ง.จังหวัดสระแก้ว

ตอบ ข้อ ง. จังหวัดสระแก้ว

32.  เมือต้นเดือนมกราคม 2554 นายกรัฐมนตรีแถลงแผนปฏิรูปประเทศ 4 ข้อ ข้อใดไม่ใช่

 ก. เน้นเศรษฐกิจ ข.เน้นการสามัคคี

 ค. ขยายสวัสดิการ ง.แก้ไขระบบโยธา

ตอบ ข้อ ข. เน้นการสามัคคี
33.รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าไร ปีที่เท่าไร

 ก. ฉบับที่ 18 ปี 2550 ข.ฉบับที่ 19 ปี 2551

 ค. ฉบับที่ 20 ปี 2552 ง. ฉบับที่ 21 ปี 2553
ตอบ  ก. ฉบับที่ 18 ปี 2550

34. พรรคใดคือพรรคที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลชุดของนางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร   10 สิงหาคม 2554
 ก.  พรรคพลังชล                                                                     ข.  พรรคชาติไทยพัฒนา
 ค.  พรรคภูมิใจไทย                                                                ง.  พรรคมหาชน

คำตอบ  ข้อ ค.  พรรคภูมิใจไทย
35. ใครมีหน้าที่ในการออกกฎหมาย
 ก. คปค.
 ข. สนช.
 ค. คมช.
 ง. คตส.

ตอบ ข.สนช.

36. คณะรัฐบาลเห็นชอบให้เขื่อนใดขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อมกราคา 2554

 ก. เขื่อนภูมิพล ข.เขื่อนภูเขาทอง

 ค. เขื่อนแก่นกระจาน ง.เขื่อนขุนดานปราการชล

ตอบ ข้อ ค.เขื่อนแก่นกระจาน
37. เมื่อต้นปี 2554 มีการปล่อยเรือปราบโจรสลัดที่อ่าวเอเดนและประเทศใดที่ฐานทัพเรือสัตหีบ

 ก. อินโดเนียเซีย ข.โซมาเลีย

 ค.โปตุเกตุ ง. อิหร่าน

ตอบ ข้อ ข.โซมาเลีย

38.พรรคการเมืองที่สมัครเลือกตั้ง 2554 มีจำนวนกี่พรรค
 ก. 37 พรรค ข.38 พรรค

 ค. 39 พรรค ง. 40 พรรค

ตอบ 40 พรรค

39. มติร่วม 2 สภาให้แก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 93-98 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่เท่าไร

 ก. วันที่ 1 มีนาคม 2554 ข. วันที่ 4 มีนาคม 2554

 ค. วันที่ 15 มีนาคม 2554 ง. วันที่ 27 มีนาคม 2554

ตอบ ข้อ ข. วันที่ 4 มีนาคม 2554
40.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางคือแผนฉบับที่เท่าใด
 ก. ฉบับที่ 7 ข.ฉบับที่ 8

 ค. ฉบับที่ 9 ง. ฉบับที่ 10

ตอบ ข.ฉบับที่ 8

41. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษาครบ 84 ปี ในวันใด
 ก. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
 ข. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
 ค. 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555
 ง. 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ตอบ ข้อ ง. 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554
42 การจลาจลในประเทศอียิปต์เพื่อขับไล่ใคร ที่เป็นสาเหตุหลักมาจากปัญหาเศรษฐกิจ

 ก. ประธานาธิบดี ฮอสนี มูบารัก ข.ประธานาธิบดี มาห์มูด อาห์มาดินจัด

 ค. ประธานาธิบดี โมอัมมาร์ กัดดาฟี ง. ประธานาธิบดีอาลี อับดุลเลาะห์ ซาเละห์

ตอบ ก.ประธานาธิบดี ฮอสนี มูบารัก 

43. จังหวัดที่ 77 ของไทย คือ จังหวัดอะไร

 ก. จังหวัดสระแก้ว ข.จังหวัดอำนาจเจริญ

 ค. จังหวัดบึงกาฬ ง. จังหวัดนครพรม
ตอบ ค.จังหวัดบึงกาฬ

 

44. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา ชื่ออะไร

 ก. ฮอร์ นำฮง ข. ชอเฮง อง

 ค. ซอร์ เฮงฮง ง. ชง ฮอเฮง

ตอบ ข้อ ก. ฮอร์ นำฮง

45. ข้อใดคือคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ก. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ข. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ค. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ง. คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ

ตอบ ข้อ ก. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
46.โครงการรถไฟความเร็วสูงที่จะเปิดใช้ในอนาคตมีกี่เส้นทาง
 ก. 3 เส้นทาง ข. 4 เส้นทาง

 ค. 5 เส้นทาง ง. 6 เส้นทาง
ตอบ ค. 5 เส้นทาง

47. เดือนกุมภาพันธ์ 2554 ทหารไทยและกัมพูชาปะทะกันที่ใด

 ก.ภูมะเขือ ข.ภูมะเดือ

 ค.ภูตวน ง.ภูเราะ

ตอบ ข้อ ก. ภูมะเขือ

48. เกิดแผ่นดินไว้ขนาด 4.6 ริกเตอร์ที่ประเทศใด ส่งผลให้ผนังวิหารวัดพระธาตุแช่แห้ง ร้าวและหลังคาแรก

 ก. ประเทศพม่า ข.ประเทศเขมร

 ค.ประเทศลาว ง.ประเทศกัมพูชา

ตอบ ข้อ ค. ประเทศลาว

49. สวนสัตว์เชียงใหม่สามารถต่อรองกับประเทศจีนให้หลินปิงอยู่ประเทศไทยต่ออีกกี่ปี

 ก. 1 ปี ข. 2 ปี

 ค. 3 ปี ง. 4 ปี

ตอบ ข้อ ข. 2 ปี

50. รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีพรรคร่วมรัฐบาลกี่พรรค
 ก. 4 พรรค ข. 5 พรรค

 ค. 6 พรรค ง. 7 พรรค
ตอบ ค. พรรคร่วมรัฐบาลมี 6 พรรค

51. ปัจจุบันเป็นศตวรรษที่เท่าไหร่
ก. 19
ข. 20
ค. 21
ง. 22
ตอบ ข้อ ค.21


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้