ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เทศบาลนครศรีธรรมราช เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 7 อัตรา รับ 4-22 มีนาคม 2556
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เทศบาลนครศรีธรรมราช เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 7 อัตรา รับ 4-22 มีนาคม 2556

แชร์กระทู้นี้

ข้อมูลติดต่อ
ชื่อ : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช, เปิดสอบครูผู้ช่วย, 2556, จำนวน 7 อัตรา,

รายละเอียด
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดสอบครูผู้ช่วย 2556 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดสอบครูผู้ช่วย  2556

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาลตำแหน่งครูผู้ช่วย 7 อัตรา

    เนื่องด้วยทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทำการเปิดสอบพนักงานตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนั้นเราจึงขอประกาศให้ทราบสำหรับคนที่สนใจตำแหน่งครูผู้ช่วย

โดยทำการเปิดรับสมัครดังนี้ :

  1. วิชาเอกภาษาไทย      จำนวน 1 อัตรา
  2. วิชาเอกคณิตศาสตร์   จำนวน 1 อัตรา
  3. วิชาเอกวิทยาศาสตร์   จำนวน 1 อัตรา
  4. วิชาเอกสังคมศึกษา    จำนวน 2 อัตรา
  5. วิชาเอกทั่วไป (ทุกสาขาวิชาเอก)  จำนวน 2 อัตรา

โดย : กำหนดการ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 22 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารจอดรถ สำนักงานเทศบาลนครศรีธรรมราช

 

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.nakhoncity.org/admin/pdf/20130219174523_job.pdf

ข้อมูลจาก :

 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org


สั่งซื้อหนังสือเตรียมสอบที่นี่

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ _ความสามารถทางด้านตัวเลข

- ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดนครนครศรีธรรมราช

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณปัจจุบันการเมืองการศึกษา 2556

แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

แนวข้อสอบเก่าครูเทศบาล

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

แนวข้อสอบวิชาเอก (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD พรบ.การศึกษา  ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ภาค   ก.  
1.    เทศบาลนคร  ประกอบไปด้วยท้องถิ่นชุนชนที่มีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป
ก.    10,000   คน                ค. 40,000  คน
ข.    30,000  คน                ง. 50,000 คน
ตอบ   ง. 50,000  คน  
2.    สภาเทศบาลตำบล ประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน
ก.    10  คน                    ค. 12  คน
ข.    11  คน                    ง.  13  คน
ตอบ    ค. 12   คน
3.    สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก.    2  ปี                    ค.  4  ปี
ข.    3  ปี                    ง.   5  ปี
ตอบ   ค. 4  ปี
4.    ในปีหนึ่งให้มีสมัยการประชุมสามัญเทศบาลกี่สมัย
ก.    2  สมัย                    ค. 3  สมัย
ข.    5  สมัย                    ง. 4  สมัย
ตอบ   ง. 4  สมัย
5.    ในการประชุมสภาเทศบาลในสมัยหนึ่งๆมีกำหนดไม่เกินกี่วัน
ก.    30  วัน                    ค. 45  วัน
ข.    60  วัน                    ง. 20  วัน
ตอบ   ก. 30   วัน
6.    การประชุมสมัยวิสามัญ มีกำหนดเวลาไม่เกินกี่วัน
ก.    15  วัน                    ค. 45  วัน
ข.    30  วัน                    ง.  60  วัน
ตอบ   ก. 15  วัน7.    การประชุมเทศบาล ต้องมีสมาชิกเทศบาลมาประชุมไม่น้อยกว่าจำนวนเท่าใดจึงเป็นองค์ประชุม
ก.    ไม่น้อยกว่า 1 ใน 2            ค. ไม่น้อยกว่า  2  ใน  3
ข.    ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง              ง. ไม่น้อยกว่า  3 ใน  4
ตอบ    ข.ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  
8.    ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใด มีสิทธิลงชื่อร้องขอให้จัดทำประชามติว่าจะใช้รูปแบบคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรี
ก.    1  ใน  3                    ค. 1  ใน  4
ข.    2  ใน  3                    ง.  ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  
ตอบ    ค. 1   ใน   4
9.    ก่อนเข้ารับหน้าที่นายกเทศมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลภายในกี่วัน
ก.    15  วัน                    ค. 45  วัน
ข.    30  วัน                    ง.  60  วัน
ตอบ    ข. 30   วัน
10.    การยื่นถอดถอนนายกเทศมนตรี ต้องมีรายนามผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าจำนวนเท่าใด
ก.    1  ใน  4                    ค. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  
ข.    2  ใน  3                    ง.  3  ใน  4
ตอบ   ง. 3   ใน   4
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้