ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบกรมทรัพยากรน้ำ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และ เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบกรมทรัพยากรน้ำ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และ เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน

แชร์กระทู้นี้

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และ เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน รวมจำนวน 10 อัตรา <รับออนไลน์> (14พ.ค.-1 มิ.ย.55)

กรมทรัพยากรน้ำ 

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และ เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน  รวมจำนวน 10 อัตรา <รับออนไลน์> (14พ.ค.-1 มิ.ย.55)

 

ชื่อตำแหน่ง :วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :11,680 - 12,850 บาท
ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือ ทางวิศวกรรมโครงสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
2.เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. แล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานผู้ปฎิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา และซ่อมแซม ที่เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำ และการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  
ทักษะ/สมรรถนะ : ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์
2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพยากรน้ำ

 

ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน :9,300 - 10,230 บาท
ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาสำรวจ
2. เป็นผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านอุทกวิทยาตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างโยธา ช่างก่อสร้าง และช่างสำรวจ
2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพยากรน้ำ

 

 

 

วิธีการรับสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.dwr.go.th  หัวข้อ “รับสมัครสอบ” หรือที่ http://job.dwr.go.th

 

เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 6.03 MB )

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ  ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

- พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
- แนวข้อสอบวิศวกรรมโยธา
- ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ
- นโยบายของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551
- สรุป ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  2547
- สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติน้ำ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน กรมทรัพยากรน้ำ   ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
 - แนวข้อสอบช่างโยธา

- แนวข้อสอบช่างสำรวจ
- แนวข้อสอบความรู้ทางด้านช่างก่อสร้าง

- ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ
- นโยบายของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551

 - สรุป ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  2547
- สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติน้ำ

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้