ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบ แนวข้อสอบ ปลัดอำเภอ  กรมการปกครอง 2555
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบ แนวข้อสอบ ปลัดอำเภอ  กรมการปกครอง 2555

แชร์กระทู้นี้

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกยกเลิกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2012-06-14)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฎิบัติการ (ปลัดอำเภอ) พ.ศ.2555 <รับออนไลน์>(8-30 พ.ค.55)

  
 

 

 

กรมการปกครอง
ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฎิบัติการ (ปลัดอำเภอ) พ.ศ.๒๕๕๕
ประกาศกรมการปกครอง
 

  ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฎิบัติการ (ปลัดอำเภอ) พ.ศ.๒๕๕๕  
 
คลิกเพื่ออ่าน  ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฎิบัติการ (ปลัดอำเภอ) พ.ศ.๒๕๕๕
 
   
 
 

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) พ.ศ. 2555
 
ด้วยกรมการปกครองจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)

อัตราเงินเดือน 11,680 - 12,850

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.
 

วิธีการรับสมัคร

รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 พฤษภาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.dopa.go.th
 

เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 848.04 KB )

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบปลัดอำเภอ  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ชุดที่ 1 ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัตราชการ

- การจัดการความรู้กับการบริหารราชการแนวใหม่
- แนวข้อสอบสภาพแวดล้อมและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม เศรษฐกิจ ของไทยและต่างประเทศ

- แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551

ชุดที่ 2 รวมแนวข้อสอบเก่า เตรียมสอบปลัดอำเภอ

- ตัวอย่างคำถาม แนวข้อสอบปลัดอำเภอ

- เตรียมสอบปลัดอำเภอ
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการปกครอง

- แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ปี 2551
- แนวทางการเตรียมสอบปลัดอำเภอ

- แนะแนวการสอบปลัดอำเภอ

- รวบรวม ถาม-ตอบ  เกี่ยวกับข้อสอบปลัดอำเภอ

ชุดที่ 3 กฎหมายทั่วไป

- แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- แนวข้อสอบกฎหมายอาญา 
- แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง
- แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง


ชุด 4 ความรู้ความเข้าใจในภารกิจของกรมการปกครอง
 -โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง
- หน้าที่และอำนาจของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
- แนวข้อสอบการปกครองท้องที่
- แนวข้อสอบงานทะเบียนราษฎร
- พระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554
- แนวข้อสอบงานบัตรประจำตัวประชาชน

- แนวข้อสอบ พรบ.อาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ การพนัน

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ควบคุมการเรี่ยไร

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ สถานบริการ

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงแรม 
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการปกครอง
- แนวข้อสอบบังคับ มท ประนอมข้อพิพาท


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ไฟล์ 4 ชุด ในราคา 399 บาท

หนังสือ 4 เล่ม + MP3 ราคา 1360 รวมส่งEMS
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.    การออกหนังสือรับรอง ต้องติดรูปถ่ายหรือไม่ตามระเบียบฯ
ก. ต้องติดทุกครั้งตามเรียบ
ข. ไม่จำเป็น
ค. ในกรณีเป็นเรื่องสำคัญที่ออกให้บุคคลให้ติดรูปถ่ายด้วย
ง. ให้อยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
จ. แล้วแต่ความต้องการของผู้ช่วย
ตอบ  ค. ในกรณีเป็นเรื่องสำคัญที่ออกให้บุคคลให้ติดรูปถ่ายด้วย
2.    คำว่า " งบประมาณเกินดุล " หมายความว่าอย่างไร
ก.ปริมาณเงินไหลเข้าประเทศมากกว่าไหลออก
ข.มูลค่าสินค้าส่งออกมากกว่ามูลค่าสินค้าสินค้านำเข้า
ค.รัฐบาลมีรายได้มากกว่ารายจ่าย
ง.ประเทศมีรายได้มากกว่ารายจ่าย
จ.รายรับของรัฐบาลมากกว่ารายจ่ายของรัฐบาล
ตอบ  จ.รายรับของรัฐบาลมากกว่ารายจ่ายของรัฐบาล
3.    คำว่า " งบประมาณสมดุล " หมายความว่าอย่างไร
ก.ปริมาณเงินไหลเข้าประเทศมากกว่าไหลออก
ข.มูลค่าสินค้าส่งออกมากกว่ามูลค่าสินค้าสินค้านำเข้า
ค.รัฐบาลมีรายได้มากกว่ารายจ่าย ง.ประเทศมีรายได้มากกว่ารายจ่าย
จ.รายรับของรัฐบาลมากกว่ารายจ่ายของรัฐบาล
ตอบ  จ.รายรับของรัฐบาลมากกว่ารายจ่ายของรัฐบาล
4.    ประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่มักขาดดุลการค้าเป็นเพราะสาเหตุใด
ก.มีการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรมาก
ข.มีความต้องการนำเข้าสินค้าทุนมาก
ค.มีความต้องการสินค้าที่ผลิตภายในประเทศมาก
ง.มีความต้องการบริโภคสินค้าและบริการมาก
จ.ประชาชนส่วนใหญ่ดำรงชีพอย่างไม่ประหยัด
ตอบ  ข.มีความต้องการนำเข้าสินค้าทุนมาก

5.    ปัจจัยสำคัญที่สุดในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาได้แก่
ก.การเพิ่มขึ้นของกำลังแรงงานทำให้อัตราค่าแรงในประเทศต่ำ
ข.การนำกรรมวิธีในการผลิตใหม่ๆมาใช้ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง
ค.การที่ประชาชนจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อสินค้าและบริการทำให้อุปสงค์รวมเพิ่มขึ้น
ง.การนำเงินทุนจากต่างประเทศเข้ามามากทำให้อัตราดอกเบี้ยในประเทศลดลง
จ.ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ  ง.การนำเงินทุนจากต่างประเทศเข้ามามากทำให้อัตราดอกเบี้ยในประเทศลดลง
6.    ข้อใดกล่าวถึงความหมายในการพัฒนา เศรษฐกิจได้ดีที่สุด
ก.รายได้ประชาชาติที่แท้จริงเพิ่มขึ้นพร้อมๆกับประชากรเพิ่มขึ้น
ข.รายได้ประชาชาติต่อหัวสูงขึ้นพร้อมกับภาวะเงินเฟ้อมีอัตราสูง
ค.รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นพร้อมๆกับการแบ่งปันรายได้เท่าเทียมกันมากขึ้น
ง.รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นพร้อมกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในอัตราสูง
จ.มีการส่งออกสินค้าการเกษตรเพิ่มมากขึ้น
ตอบ ค.รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นพร้อมๆกับการแบ่งปันรายได้เท่าเทียมกันมากขึ้น
7.    ข้อใดเป็นลักษณะสำคัญที่สุดของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ก.การยอมให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจประชาธิปไตย
ข.การยอมให้ประชาชนมีสิทธิ์และเสรีภาพเต็มที่
ค.การยอมให้ประชาชนได้เลือกตั้งผู้แทนราษฎรโดยตรง
ง.การถือว่าผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนของปวงชน
จ.การถือว่าอำนาจอธิปไตยมาจากพรรคที่มีเสียงข้างมาก
ตอบ  ก.การยอมให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจประชาธิปไตย
8.    ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภากรณีใดที่ทำให้คณะรัฐมนตรีต้องพ้นตำแหน่ง
ก.เมื่อมีการยุบสภา
ข.เมื่อรัฐมนตรีจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งลาออก
ค.เมื่อรัฐสภามีมติไม่ไว้วางใจ
ง.เมื่อรัฐสภาไม่รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ที่รัฐบาลเสมอ
จ.เมื่อรัฐมนตรีในคณะมีมลทินมัวหมอง
ตอบ ก.เมื่อมีการยุบสภา ข.เมื่อรัฐมนตรีจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งลาออก

9.    การยุบสภาเป็นวิธีการหนึ่งที่รัฐบาลทำได้ในกรณีมีความขัดแย้งกับสภาผู้แทนราษฎร จุดมุ่งหมายในการยุบสภา คืออะไร
ก.เพื่อให้ประชาชนตัดสินใจเลือกตั้งใหม่
ข.เพื่อให้รัฐบาลปรับปรุงคณะรัฐมนตรี
ค.เพื่อให้ ส.ส. สำนึกในบทบาทที่ดี
ง.เพื่อยกเลิกการปกครองแบบรัฐสภา
จ.เพื่อปรับปรุงบทบาทของรัฐสภาในการปกครองประเทศ
ตอบ  ก.เพื่อให้ประชาชนตัดสินใจเลือกตั้งใหม่
10.    คำว่า " คณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภา " หมายความว่าอย่างไร
ก.คณะรัฐมนตรีต้องบริหารบ้านเมืองภายใต้การควบคุมของรัฐสภา
ข.คณะรัฐมนตรีอาจถูกรัฐสภาอภิปรายและลงมติไม่ไว้วางใจ
ค.คณะรัฐมนตรีอาจอยู่ในตำแหน่งได้ถ้ารัฐสภาไม่ไว้วางใจ
ง.คณะรัฐมนตรีต้องรายงานการปฏิบัติงานต่อรัฐสภา
จ.รัฐสภามีอำนาจตรวจสอบและกำหนดภารกิจให้ปฏิบัติ
ตอบ  ก.คณะรัฐมนตรีต้องบริหารบ้านเมืองภายใต้การควบคุมของรัฐสภา
11.    หลักการจัดระเบียบบริหารราชการข้อใด ที่จะทำให้ประชาชนมีโอกาสปกครองตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย ได้ดีที่สุด
ก.หลักการรวมอำนาจปกครองไว้ที่ส่วนกลาง
ข.หลักการรวมอำนาจปกครองปกครองไว้ที่บุคคลคนเดียว
ค.หลักการกระจายอำนาจปกครองให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
ง.หลักการรวมอำนาจไว้ที่พรรค ๆ เดียว
จ.หลักการให้ฝ่ายการเมืองมีอำนาจเหนือราชการประจำ
ตอบ ค.หลักการกระจายอำนาจปกครองให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
12.    เพราะเหตุใดมนุษย์จึงต้องอยู่รวมกันเป็นสังคม
ก.ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่น ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้
ข.ต้องช่วยเหลือแบ่งงานกันทำ
ค.ต้องการความอยู่รอด
ง.ต้องร่วมมือกันสร้างวัฒนธรรม
จ.ต้องอยู่รวมกันโดยธรรมชาติ
ตอบ  ก.ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่น ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้

13.    สถาบันสังคม จะมั่นคงอยู่ได้ขึ้นอยู่กับข้อใด
ก.การจัดระเบียบกฎเกณฑ์ทางสังคม
ข.แนวทางและแบบแผนการปฏิบัติของคนในสังคม
ค.การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ง.บุคคลเข้าใจจุดประสงค์ของสถาบัน
จ.บุคคลต้องช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน
ตอบ  ข.แนวทางและแบบแผนการปฏิบัติของคนในสังคม
14.    รายได้ประชาชาติ (National income) วัดอะไร
ก.การกระจายรายได้ของประชากรในประเทศ
ข.อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
ค.อัตราความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของประเทศ
ง.มาตรฐานการครองชีพของประชาชนในประเทศ
จ.ความสามารถในการสร้างรายได้ของประชากร
ตอบ  ข.อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
15.    ข้อใดแสดงว่า ประเทศ ก. พัฒนามากกว่า ประเทศ ข.
ก.ประเทศ ก. เป็นประเทศอุตสาหกรรม ประเทศ ข. เป็นประเทศเกษตรกรรม
ข.จำนวนประชากรประเทศ ก. มากกว่าประเทศ ข.
ค.รายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อหัวประเทศ กง มากกว่าประเทศ ข.
ง..ประชาชนในประเทศ ก. มีคุณภาพมากกว่าประเทศ ข.
จ.ประชาชนในประเทศ ก. มี สุขภาพดีกว่าประเทศ ข.
ตอบ  ค.รายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อหัวประเทศ กง มากกว่าประเทศ ข.
16.    ข้อใดมิใช่อำนาจหน้าที่กรมการปกครอง
ก.บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน
ข.อำนวยการเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพัฒนาประชาธิปไตย
ค.ดำเนินการสื่อสารระหว่างจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
ง.กำกับดูแลการจัดการศึกษาท้องถิ่น
จ.ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ  จ.ไม่มีข้อใดถูก17.    กรมการปกครองแบ่งส่วนราชการดังนี้
ก.ราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ข.ราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
ค.จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
ง.กรมการปกครอง จังหวัด อำเภอ
จ.ถูกทุกข้อ
ตอบ  ก.ราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
18.    งานพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการบริหารการปกครอง เป็นงานของหน่วยใด
ก.สำนักบริหารงานปกครองท้องที่
ข.วิทยาลัยการปกครอง
ค.กองการเจ้าหน้าที่
ง.กองวิชาการและแผนงาน
จ.สำนักงานเลขานุกรม
ตอบ  ง.กองวิชาการและแผนงาน
19.    ข้อใดมิใช่อำนาจหน้าที่ของที่ทำการปกครองอำเภอ
ก.ดำเนินงานเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่อำเภอ
ข.ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอำเภอ ค.รณรงค์ให้เห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
ง.ข้อ ก. และ ข.
จ.ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ  จ.ไม่มีข้อใดถูก
20.    ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายสนับสนุนการบริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก.สนับสนุนให้มีการใช้ระบบแผนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข.ให้ความรู้เจ้าหน้าที่และประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ค.รณรงค์ให้เห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
ง.ข้อ ก. และ ข.
จ.ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ  จ.ไม่มีข้อใดถูก
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ให้ไว้ เมื่อใด
    ก. 31 กันยายน 2547    ข. 30 ตุลาคม 2547
    ค. 16 มิถุนายน 2547    ง. 16 สิงหาคม 2547
    จ. 16 ธันวาคม 2547
2. พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547ให้ใช้บังคับเมื่อใด
    ก. เมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
    ข. เมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
    ค. เมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
    ง. เมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
    จ. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
3. พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547  “โรงแรม” หมายความว่า สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ
   เพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทาง หรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้อใดถูกต้อง
    ก. สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวซึ่งดำเนินการโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ โดยมิใช่เป็นการหา
       ผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน
    ข. สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักอาศัยโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนขึ้นไปเท่านั้น
    ค. สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวซึ่งดำเนินการโดย องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
       หรือเพื่อการกุศล หรือการศึกษา ทั้งนี้ โดยมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน
    ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ค
    จ. ถูกทุกข้อ
4.  “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายถึง ผู้ซึ่งนายทะเบียนแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547  
    โดยแต่งตั้งจาก ข้อใดถูกต้อง
    ก. ข้าราชการตำรวจตั้งแต่ชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป     ข. ข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
    ค. ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป       ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข
    จ. ถูกทุกข้อ
5. ใครรักษาการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547  และให้มีอำนาจแต่งตั้ง
   นายทะเบียน
    ก.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
    ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

    ค. อธิบดีกรมการปกครอง
    ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
    จ. ไม่มีข้อใดถูก
6. ข้อใดไม่ได้เป็นคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม
    ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
    ข. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมส่งเสริม
       การปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมอนามัย ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
    ค. ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว นายก
       สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ นายกสมาคมโรงแรมไทย ผู้แทนสมาคมโรงแรมไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม
       ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
    ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ค
    จ. ถูกทุกข้อ
7. ใครเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม
    ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย    ข.  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
    ค. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ    ง. ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
    จ. อธิบดีกรมการปกครอง
8. ใครเป็นเลขานุการเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม
    ก. ผู้แทนกรมการปกครอง    ข. ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
    ค.  ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย    ง. ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
    จ. ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม
9. คณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนซึ่งมีความรู้และประสบการณ์
   ด้านโรงแรมหรือด้านการท่องเที่ยว จำนวนกี่คน
    ก. 3 คน            ข. 5 คน
    ค.  7 คน            ง. 9 คน
    จ. 10 คน
10. ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม
    ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย    ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
    ค. คณะรัฐมนตรี        ง.  นายกรัฐมนตรี
    
    จ. อธิบดีกรมการปกครอง
11. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ ด้านโรงแรมหรือด้านการท่องเที่ยว
    ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
    ก. 2 ปี            ข. 3 ปี
    ค.  4 ปี            ง. 5 ปี
    จ. 6 ปี
12. การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าจำนวนเท่าใดของจำนวนกรรมการทั้งหมด
    จึงจะเป็นองค์ประชุม
    ก. กึ่งหนึ่ง            ข. 1 ใน 3
    ค. 2 ใน 3            ง. 3 ใน 4
    จ. 3 ใน 5
13. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม ข้อใดถูกต้อง
    ก. ให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง
    ข. ให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีในการออกประกาศกำหนดเขตท้องที่หนึ่งท้องที่ใดเป็นเขตงดออกใบอนุญาต
    ค. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียน รวมทั้งเสนอแผนและมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมและ
       การกำกับดูแลธุรกิจโรงแรม
    ง. เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัติโรงแรม
        พ.ศ. 2547
    จ. ถูกทุกข้อ
14. ผู้ขอรับใบอนุญาต ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปีบริบูรณ์
    ก. 18 ปีบริบูรณ์        ข. 20 ปีบริบูรณ์
    ค. 25 ปีบริบูรณ์        ง. 30 ปีบริบูรณ์
    จ. 35 ปีบริบูรณ์
15. ผู้ขอรับใบอนุญาต ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ข้อใดผิด
    ก. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์   มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
    ข. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย   ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
    ค. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
       หรือความผิดลหุโทษ
    ง. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต    จ. ไม่มีข้อใดผิด

16. ผู้ขอรับใบอนุญาต ต้องไม่มีเป็นผู้กระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายใด ข้อใดถูกต้อง
    ก. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา
    ข. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำผิดในความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
    ค. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำผิดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและ
       ปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก
    ง. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำผิดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
       การค้าประเวณี
    จ. ถูกทุกข้อ
17. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดยเหตุอื่นที่มิใช่เหตุเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับเพศ
    ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการใน
    การป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
    แต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่ากี่ปี
    ก. 3 ปี            ข. 5 ปี
    ค.  7 ปี            ง. 9 ปี
    จ. 10 ปี
18. ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาตอาจยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
    ธุรกิจโรงแรมต่อนายทะเบียนในคราวเดียวกัน เมื่อนายทะเบียนได้รับคำขอรับใบอนุญาตแล้ว ให้นายทะเบียนตรวจสอบ
   ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ หากคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
    กำหนดไว้ในประกาศที่ออก ให้นายทะเบียนแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในกี่วันทำการนับแต่วัน
    ยื่นคำขอ พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไข หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วผู้ขอรับใบอนุญาต
   ไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ให้นายทะเบียนคืนคำขอแก่ผู้ขอรับใบอนุญาต
    ก. 3 วัน            ข. 5 วัน
    ค.  7 วัน            ง. 9 วัน
    จ. 10 วัน
19. นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตได้ เมื่อเห็นว่าสถานที่ตั้ง ขนาด ลักษณะ สิ่งอำนวยความสะดวก
    หรือมาตรฐานการประกอบธุรกิจของโรงแรมแต่ละประเภทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้ง
    การออกใบอนุญาต หรือไม่ออกใบอนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับ
    ผลการพิจารณา


    ก. 30 วัน            ข. 60 วัน
    ค.  7 วัน            ง. 15 วัน
    จ. 10 วัน
20. ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้กับโรงแรมที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น และให้มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
    ก. 2 ปี            ข. 3 ปี
    ค.  4 ปี            ง. 5 ปี
    จ. 10 ปี
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้