ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดรับสมัครสอบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2555
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดรับสมัครสอบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2555

แชร์กระทู้นี้

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 22 อัตรา <รับออนไลน์> (26 เม.ย.-18 พ.ค.55)

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 22 อัตรา <รับออนไลน์> (26 เม.ย.-18 พ.ค.55)

ตำแหน่งงาน

1.นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ  10 อัตรา

2.นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ(ด้านความปลอดภัย)  4 อัตรา

3.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง

4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 5 อัตรา

5.นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา

          

       

ประกาศ
 

  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

 

เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 854.52 KB )

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
- นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ
- นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ (ด้านความปลอดดภัย)
- นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ
- พนังานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ
- แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน
- เกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม
- กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ข้อระงับพิพาทแรงงาน  กฎหมายประกันสังคม 
นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ (ด้านความปลอดดภัย)
- สรุป พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- เกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- แนวข้อสอบความปลอดภัยสำหรับแรงงาน
- แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม
- การจัดการด้านสุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- เกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535.
พนังานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน
- เกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-  สรุปแนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551
- หลักการบัญชีขั้นต้น

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
49.    กฎกระทรวงได้กำหนดเวลาทำงานของลูกจ้างไม่เกินกี่ชั่วโมงต่อวัน
ก.    7  ชั่วโมง                    ข.  8  ชั่วโมง
ค.   6  ชั่วโมง                    ง.   9  ชั่วโมง
ตอบ  ข.  8  ชั่วโมง
50.    กฎกระทรวงได้กำหนดเวลาทำงานเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินกี่ชั่วโมง
ก.    40  ชั่วโมง                    ข.  42  ชั่วโมง
ค.   48  ชั่วโมง                    ง.   50  ชั่วโมง
ตอบ   ค.   48  ชั่วโมง        
51.    ในกรณีงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างกฎกระทรวงได้กำหนดเวลาทำงานปกติวันหนึ่งต้องไม่เกินกี่ชั่วโมง
ก.    7  ชั่วโมง                    ข.  8  ชั่วโมง
ค.   6  ชั่วโมง                    ง.   9  ชั่วโมง
ตอบ   ก. 7  ชั่วโมง    
52.    จากข้อ  51 เมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้น  กฏกระทรวงกำหนดเวลาทำงานสัปดาห์หนึ่งไม่เกินกี่ชั่วโมง
ก.    40  ชั่วโมง                    ข.  42  ชั่วโมง
ค.   48  ชั่วโมง                    ง.   50  ชั่วโมง
ตอบ  ข.  42  ชั่วโมง
53.    ข้อใดเป็นงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง
ก.    งานเชื่อมโลหะ                ข. งานที่เกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี
ค.   งานผลิตสารเคมีอันตราย            ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ  
งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง ได้แก่
(๑) งานที่ต้องทำใต้ดิน ใต้น้ำ ในถ้ำ ในอุโมงค์ หรือในที่อับอากาศ
(๒) งานที่เกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี
(๓) งานเชื่อมโลหะ
(๔) งานขนส่งวัตถุอันตราย
(๕) งานผลิตสารเคมีอันตราย
(๖) งานที่ต้องทำด้วยเครื่องมือหรือเครื่องจักรซึ่งผู้ทำได้รับความสั่นสะเทือนอันอาจเป็นอันตราย
(๗)งานที่ต้องทำเกี่ยวกับความร้อนจัดหรือความเย็นจัดอันอาจเป็นอันตราย
54.    กฎหมายคุ้มครองแรงงานห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่าเท่าใดเป็นลูกจ้าง
ก.    15  ปี                ข.  18  ปี
ค.   13  ปี                ง.   20  ปี
ตอบ  ก. 15  ปี    
55.    กฎหมายคุ้มครองแรงงานห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่ากี่ปีทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุด
ก.    20  ปี                ข.  25  ปี
ค.   22  ปี                ง.  18  ปี
ตอบ  ง.  18  ปี
56.    กฎหมายคุ้มครองแรงงานห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า  18  ปี ทำงานในสถานที่ใด
ก.    โรงฆ่าสัตว์                ข. สถานที่เล่นการพนัน
ค.   สถานที่เต้นรำ รำวง หรือรองเง็ง    ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
มาตรา ๕๐ ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีทำงานในสถานที่ดังต่อไปนี้
(๑) โรงฆ่าสัตว์
(๒) สถานที่เล่นการพนัน
(๓) สถานที่เต้นรำ รำวง หรือรองเง็ง
(๔) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายและบริการ โดยมีผู้บำเรอสำหรับปรนนิบัติลูกค้า หรือโดยมีที่สำหรับพักผ่อนหลับนอน หรือมีบริการนวดให้แก่ลูกค้า
(๕) สถานที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา ๕๑
57.    คำว่า "เด็ก" ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ หมายถึงข้อใด
ก.    บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์
ข.    บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์
ค.    บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
ง.    บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
ตอบ   ค. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.    ข้อใดคือหนังสือราชการ
ก.  เอกสารของทางราชการ            ข.  เอกสารโต้ตอบในราชการ        
ค.  เอกสารที่ทางราชการทำขึ้น            ง.  เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
ตอบ  ง.  เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
2.    หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อให้ได้ในกรณีใด
ก.  คำแนะนำ                
ข.  แถลงการณ์        
ค. หนังสือที่ไม่เกี่ยวกับราชการ        
ง.  การส่งของเอกสาร หรือ บรรสารระหว่างส่วนราชการ
ตอบ  ง.  การส่งของเอกสาร หรือ บรรสารระหว่างส่วนราชการ
3.    ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีคำขึ้นต้นให้ใช้คำว่าอะไร
ก.  เรียน    ข.  เสนอ
ค.  กราบเรียน    ง.  ขอประธานกราบเรียน
ตอบ  ก.  เรียน
4.    “งานสารบรรณ” มีความหมายตรงกับข้อใด
ก.  งานที่เกี่ยวกับระเบียบการร่างโต้ตอบหนังสือและเสนอความคิดเห็น
ข.  งานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานเอกสาร
ค.  งานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วย
ง.  งานที่ทำด้วยหนังสือนับตั้งแต่คิดร่าง , เขียน , แต่งพิมพ์ , จดจำ , ทำสำเนา , ส่งรับ, บันทึก ,
     ย่อเรื่องเสนอ ,สั่งการ , ตอบ , เก็บเข้าที่และค้นหา
ตอบ ข.  งานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานเอกสาร5.    หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการมี 6 ชนิด  คือข้อใด
ก.  หนังสือภายใน , หนังสือภายนอก , หนังสือที่มีไปมาระหว่างกระทรวง, ส่วนราชการมีถึง
     บุคคลภายนอก และหนังสือที่ลงรับไว้เป็นหลักฐานแล้ว
ข.  หนังสือภายใน , หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ , หนังสือสั่งการและโฆษณาหนังสือ
      ราชการที่ส่งออก และหนังสือราชการสำคัญเกี่ยวกับการเงิน
ค.  หนังสือภายนอก , หนังสือภายใน, หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ , หนังสือสั่งการ  
     โฆษณา และหนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไส้เป็นหลักฐาน
ง.  ผิดทุกข้อ
ตอบ  ง.  ผิดทุกข้อ
6.    กรรมการดำเนินการทำลายหนังสือประกอบขึ้นด้วยบุคคลอย่างน้อยกี่คน
ก.  2  คน    ข.  3  คน
ค.  4  คน    ง.   เท่าใดก็ได้
ตอบ  ข.  3  คน
7.    ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีคำลงท้ายให้ใช้คำว่าอะไร
ก.  ขอแสดงความนับถือ    ข.  ของแสดงความเคารพนับถือ
ค.  ขอแสดงความนับถืออย่างสูง    ง.  ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
ตอบ  ก.  ขอแสดงความนับถือ
8.    ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฉบับฉบับที่ 2 มีการแก้ไขมาตั้งแต่เมื่อใด
ก.  วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2506    ข.  วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2516
ค.  วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2548    ง.  วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2548
ตอบ  ค.  วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2548
9.    หนังสือเรื่องใดที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไป
ก.  เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน    ข.  เรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบ
ค.  เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์    ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ค.  เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
10.    “ประกาศ” จัดเป็นหนังสือชนิดใด
ก.  หนังสือสั่งการ    ข.  หนังสือแถลงข่าว
ค.  หนังสือแถลงการณ์    ง.  หนังสือประชาสัมพันธ์
ตอบ  ง.  หนังสือประชาสัมพันธ์
11.    หนังสือที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณ โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็วนั้นจะต้องระบุตัวอักษรสีแดงให้เห็นชัดบนหนังสือและบนซองว่าอย่างไร
ก.  ด่วน    ข.  ด่วนที่สุด
ค.  ด่วนมาก    ง.  ด่วนภายใน
ตอบ  ค.  ด่วนมาก
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้