ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : กรมชลประทาน เปิดสอบเป็นข้าราชการ  8 ตำแหน่ง 13 อัตรา
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

กรมชลประทาน เปิดสอบเป็นข้าราชการ  8 ตำแหน่ง 13 อัตรา

แชร์กระทู้นี้

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการรวม 8 ตำแหน่ง 13 อัตรา <รับออนไลน์>(23 ก.ค.-15 ส.ค.55)

 

  กรมชลประทาน 
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทานข้อมูลสมัครปี ครั้งที่ 1/2554
 


   กรมชลประทาน

  ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน  
 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน

 
   

 

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 5.1 MB )

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมชลประทาน ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

ประกอบด้วยทุกตำแหน่งที่สอบ  เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
- ความรู้เฉพาะตำแหน่ง  (เลือกที่สอบ)
1. นายช่างชลประทาน
2. นายช่างเครื่องกล
3. นายช่างไฟฟ้า
4. นักจัดการงานทั่วไป
5. นักวิชาการจัดหาที่ดิน
6. วิศวเครื่องกล
7. วิศวไฟฟ้า
8. วิศวชลประทาน

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ decho.by@hotmail.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.    งานชลประทาน เริ่มขึ้นอย่างจริงจังในรัชสมัยใด
ก.    รัชกาลที่   6                        ค. รัชกาลที่  4
ข.    รัชกาลที่   3                        ง.  รัชกาลที่  5
ตอบ  ง.  รัชกาลที่  5  (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)
2.    นายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด  คือใคร
ก.    วิศวกรชลประทานชาวฮอลันดาที่ได้รับการว่าจ้างมาดำเนินงานชลประทานในประเทศไทย
ข.    เจ้ากรมคลองคนแรกที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เพื่อทำหน้าที่ดูแลทำนุบำรุงคลองต่างๆ
ค.    ถูกเฉพาะ  ข
ง.    ถูกทั้ง  ก  และ  ข
ตอบ  ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ข
3.    ในรัชสมัยใดที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง"กรมทดน้ำ"ขึ้นแทนกรมคลอง
ก.    รัชกาลที่   6                        ค. รัชกาลที่  4
ข.    รัชกาลที่   3                        ง.  รัชกาลที่  5
ตอบ  ก. รัชกาลที่   6     (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)
4.    จากข้อ  3  ให้จัดตั้งกรมทดน้ำขึ้นเมื่อใด
ก.    29 กันยายน 2459                    ค. 29  ตุลาคม  2459
ข.    30 กันยายน 2459                    ง. 30  ตุลาคม 2459
ตอบ  ข. 30 กันยายน 2459
5.    โครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศไทย คือเขื่อนใด
ก.    เขื่อนลำปาว                        ค. เขื่อนภูมิพล
ข.    เขื่อนป่าสัก                        ง. เขื่อนพระราม 6
ตอบ  ง. เขื่อนพระราม 6
6.    เขื่อนพระราม 6  อยู่ที่จังหวัดใด
ก.    พระนครศรีอยุธยา                    ค. กาฬสินธุ์
ข.    ตราด                            ง. ลพบุรี
ตอบ   ก. พระนครศรีอยุธยา   (เขื่อนพระราม 6  อยู่ที่ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
7.    รัชกาลที่  7  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อจาก กรมทดน้ำ เป็น กรมชลประทาน เมื่อใด
ก.     21  มกราคม  2476                    ค. 21  มีนาคม  2476
ข.     20  มกราคม  2476                    ง. 20  มีนาคม  2476
ตอบ  ค. 21  มีนาคม  2476

8.    กรมชลประทานสังกัดกระทรวงใด
ก.    กระทรวงมหาดไทย                    ค.  กระทรวงคมนาคม
ข.    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                ง.  กระทรวงพลังงาน
ตอบ    ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
9.    ใครคืออธิบดีกรมชลประทานคนปัจจุบัน
ก.    นายสัญชัย เกตุวรชัย                    ค. นายชลิต ดำรงศักดิ์
ข.    นายประสงค์ เสี่ยงโชคอยู่                  ง. นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์
ตอบ   ค. นายชลิต ดำรงศักดิ์
-    นายสัญชัย เกตุวรชัย  เป็น รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง
-    นายประสงค์ เสี่ยงโชคอยู่   เป็น รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ  
-    นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์  เป็น รองอธิบดีฝ่ายบริหาร      
10.    ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมชลประทาน
ก.    "น้ำสมบูรณ์   เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง"
ข.    "น้ำอุดมสมบูรณ์  เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง"
ค.    "น้ำสมบูรณ์  สนับสนุนการผลิต  เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง"
ง.    "น้ำอุดมสมบูรณ์  สนับสนุนการผลิต  เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง"
ตอบ  ค. "น้ำสมบูรณ์  สนับสนุนการผลิต  เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง"
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
 ในอดีตกาลการชลประทาน คือกิจการที่มนุษย์ทำขึ้นเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำสำหรับใช้ในการเพาะปลูก ได้แก่ การทดน้ำ การส่งน้ำ การระบายน้ำ และควบคุมการใช้น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มากที่สุด แต่ปัจจุบัน ทรัพยากรน้ำตามแหล่งน้ำต่าง ๆ ซึ่งนอกจากเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย์ แล้วยังมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การชลประทานจึงไม่ได้จัดหาน้ำมาได้ใช้เพื่อการเพาะปลูกแต่เพียงอย่างเดียว ยังต้องจัดหาน้ำมาใช้ในด้านอื่น ๆ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพุทธศักราช ๒๔๘๕ จึงให้ความหมายการชลประทานว่าเป็นกิจการที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำ หรือเพื่อกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบาย หรือแบ่งน้ำ เพื่อการเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม และหมายความรวมถึงการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ รวมถึงการคมนาคมทางน้ำ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ชลประทานด้วย

ประกอบด้วย

1.เขื่อน
2.ฝาย
3. อ่างเก็บน้ำ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้