ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พนักงานราชการ รวม 12 อัตรา (12-16 มี.ค.55)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พนักงานราชการ รวม 12 อัตรา (12-16 มี.ค.55)

แชร์กระทู้นี้

ประกาศ รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี),เจ้าหน้าที่การพาณิชย์,เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่ดูแลห้องประชุม รวม 12 อัตรา (12-16 มี.ค.55)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

ประกาศ รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี),เจ้าหน้าที่การพาณิชย์,เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่ดูแลห้องประชุม รวม 12 อัตรา (12-16 มี.ค.55)
   
1.นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)
อัตราเงินเดือน : 10010 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางการบัญชีหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทาการบัญชี
 
2.เจ้าหน้าที่การพาณิชย์
อัตราเงินเดือน : 7370 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ ทางการบัญชีทางการเลขานุการ ทางการขาย หรือ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
3.เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน : 7370 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ ทางการบัญชีทางการเลขานุการ ทางการขาย หรือ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
4.เจ้าหน้าที่ดูแลห้องประชุม
อัตราเงินเดือน : 6410 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555
 
 
เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 310.5 KB )

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุดsize="4">
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

ความรู้ที่จำเป็น(ตำแหน่งที่สอบ) :
1.นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)
2.เจ้าหน้าที่การพาณิชย์
3.เจ้าหน้าที่ธุรการ
4.เจ้าหน้าที่ดูแลห้องประชุม

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 บิ๊กซีขอนแก่น
decho pragay  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปลี่ยนชื่อมาจากหน่วยงานใด
ก. กรมธุรกิจการค้า               ข. กรมการค้าธุรกิจ
ค. กรมสิทธิบัตรการค้า              ง. กรมทะเบียนการค้า
2. ข้อใดไม่ใช่บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ก. งานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์          ข. งานด้านธุรกิจส่งออก
       ค. งานบัญชีและสอบบัญชี                         ง. การจดทะเบียนธุรกิจ
3. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงคมนาคม            
ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค.  กระทรวงพาณิชย์
ง. กระทรวงอุตสาหกรรม
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงพาณิชย์คนปัจจุบันคือใคร (พ.ศ. 2555)
ก.  นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง        ข. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
ค.  นายบุญทรง เตริยาภิรมย์        ง.  นายจุติ ไกรฤกษ์
5.  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคนปัจจุบัน คือใคร
ก. นายฤทธิรงค์ จัยสิน        ข. นายคณิสสร นาวานุเคราะห์
ค. นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์              ง. นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช

6. สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  คือหมายเลขใด
            ก. 1177            ข. 1057
            ค. 1750                              ง. 1570
7. กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีชื่อภาษาอังกฤษว่า
ก. Waterworks of Business Development       ข. Department of Business Development
ค. Department of Business Development      ง. Authority of Business Development
8. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ก.  บริการข้อมูลธุรกิจให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส    
ข. ยกระดับธุรกิจให้ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการ
ค. สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ                            
             ง. พัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็งแข่งขันได้
9. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดิมมีชื่อว่า
ก. กรมธุรกิจการค้า               ข. กรมการค้าธุรกิจ
ค. กรมสิทธิบัตรการค้า              ง. กรมทะเบียนการค้า
10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
              ก.มืออาชีพด้านบริการ สร้างธรรมาภิบาล และมาตรฐานธุรกิจไทย    
ข. มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ
ค. ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ
ง. เป็นองค์กรชำนาญการด้านธุรกิจที่ประชาชนมีความพึงพอใจ

11. เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีชื่อว่าอะไร
ก.  www.dbd.com            
ข.  www.tmd.com
ค.  www.dbd.go.th    
ง. www.dbd.org
12.  เว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีชื่อว่าอะไร
ก. www.mict thai.go.th            
ข. www.ict.go.th
ค.www.mict.org        
ง. www.mict.go.th    
13. สัญญาลักษณ์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคือข้อใด
ก.  DDB                          ข.  DCD
ค.  BBD        ง.   DBD
14. การขอหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้รับผ่านธนาคารใด
ก. ธนาคารกรุงเทพ    
ข. ธนาคารกรุงไทย
ค. ธนาคารออมสิน
ง. ธนาคารกสิกรไทย

15.  การขอหนังสือรับรองธุรกิจมีวิธีการรับหนังสือกี่ช่องทาง
ก.  1วิธ๊            ข.  2 วิธ๊
ค.  3 วิธ๊                      ง.   4 วิธ๊

16. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคือใคร
ก. ประธานสภาบัญญัติแห่งชาติ            
ข. ประธานวุฒิสภา
ค.ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ        
ง. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
17 . จังหวัดบึงกาฬแยกออกมาจากจังหวัดใด
ก.  อุบลราชธานี            ข.  สกลนคร
ค.  หนองคาย            ง.   อุดรธานี
18. ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนปัจจุบัน (ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2554) คือ
ก.  นายยงยุทธ ติยะไพรัช            ข.  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
ค. นายมีชัย  ฤชุพันธุ์            ง. นายชัย  ชิดชอบ
19. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 11  จะเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาใด
ก.  2554-2556          ข.  2556-2558      
ค.  2555-2559          ง.  2555-2560
  
20. ข้อใดไม่ใชค่านิยมและวัฒนธรรมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ก.  ยิ้มแย้ม        
ข. โปร่งใส
ค. ซื่อสัตย์            
ง. ใส่ใจการบริการ
21. องค์คณะที่มีมติให้ยุบพรรคการเมือง
            ก. คณะตุลาการศาลปกครองสูงสุด
            ข. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
            ค. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
            ง. คณะตุลาการศาลฎีกา

22. นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเป็นคนที่เท่าไหร่ (ณ. ปี 2554)
ก.  26                    ข. 27
ค.  28                    ง.   29

23. ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งคนปัจจุบันคือ
              ก.  นายประพันธ์ นัยโกวิท         ข.  นายนาม ยิ้มแย้ม
              ค.  นางสดศรี สัตยธรรม            ง.  นายอภิชาต สุขัคคานนท์

24.  “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวสยาม” ข้อความนี้ตรงกับข้อใด
ก. พระบรมราชโองการ
ข. พระบรมราโชวาท
              ค. พระราชดำรัส
             ง. พระราชดำริ
25. ใครเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนปัจจุบัน
       ก.  นายพระนาย สุวรรณรัตน์      ข.  นายชูวิทย์  กมลวิสิษฏ์
       ค.  นายอภิรักษ์  โกษะโยธิน      ง.  มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร์

26.  ผู้บัญชาการทหารบกคนปัจจุบันคือบุคคลตามข้อใด
ก.  พล.อ.บุญกว้าง  เนียมประดิษฐ์    ข.  พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา
ค.  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา       ง.  พล.อ.วินัย  ภัททิยกุล

27.   พรรคใดคือพรรคที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลชุดของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร   ณ 10 สิงหาคม 2554
ก.  พรรคพลังชล    ข.  พรรคชาติไทยพัฒนา
ค.  พรรคภูมิใจไทย    ง.  พรรคมหาชน

28. ประธานองคมนตรีคนปัจจุบันคือบุคคลตามข้อใด
ก.  พล.อ.สุรยุทธ   จุลานนท์    ข.  ศ.สัญญา  ธรรมศักดิ์
ค.  พล.อ.เปรม  ติณสูลานนท์    ง.  พล.อ.พิจิตร  กุลวณิชย์

29. กรมทะเบียนการค้าจัดตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2446            ข. วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2456
ค. วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2466        ง. วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2476

30. ปี พ.ศ. 2555 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะจัดงานครบรอบกกี่ปี
ก. 70 ปี        ข. 79 ปี
ค. 89 ปี        ง. 99 ปี

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้