ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบครูผู้ช่วย เทศบาลนครเชียงราย จำนวน ๑๗ อัตรา
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบครูผู้ช่วย เทศบาลนครเชียงราย จำนวน ๑๗ อัตรา

แชร์กระทู้นี้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ

เทศบาลนครเชียงราย เปิดสอบบรรจุ
red;">"ครูผู้ช่วย"
จำนวน ๑๗ อัตรา ได้แก่
     - วิชาเอกคณิตศาสตร์  จำนวน  ๑๐  อัตรา
     - วิชาเอกฟิสิกส์          จำนวน   ๒  อัตรา
     - วิชาเอกเคมี              จำนวน  ๒  อัตรา
     - วิชาเอกชีววิทยา        จำนวน   ๑  อัตรา
     - วิชาเอกภาษาอังกฤษ  จำนวน   ๒  อัตรา

กำหนดรับสมัคร ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

http://www.chiangraicity.go.th/uploads/announced/20130308142502nPJH.pdf

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลนครเชียงราย
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ _ความสามารถทางด้านตัวเลข

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณปัจจุบันการเมืองการศึกษา 2556

แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไข พ.ศ. 2551-

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

- จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู

- แนวข้อสอบนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

- แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา

แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา 

แนวข้อสอบการบริหารจัดการในห้องเรียน

แนวข้อสอบวัดแววความเป็นครู

แนวข้อสอบสื่อ และนวัตกรรมการศึกษา


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  โอนแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD พรบ.การศึกษา  ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1111111111111
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
00000000000
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้