ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ  427  อัตรา 2555
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ  427  อัตรา 2555

แชร์กระทู้นี้

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ  427  อัตรา แบ่งเป็น 
ป.โท  1  อัตรา 
ป.ตรี  81  อัตรา 
ปวช.  159  อัตรา 
ม.ปลาย  186  อัตรา 

ขายใบสมัคร 19 ม.ค. - 27 ก.พ.55 ณ พิพิธภัณฑ์ ทอ. / บก.กองบิน 

และ รร.การบิน, 28 ก.พ. - 5 มี.ค.55 ณ อาคารรณนภากาศ รร.นอ. 

รายละเอียดติดตามในคู่มือแนะนำการสอบ ได้ตั้งแต่ 19 ม.ค.55 เป็นต้นไป                         ๒๘ ธ.ค.๕๔ 
แจ้งกำหนดการรายงานตัวบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการชั้นต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (ตัวสำรอง) 
(๒๖ ธ.ค.๕๔) 
ขอแจ้งการดำเนินการบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการชั้นต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (ตัวสำรอง

 • แบบหนังสือรับรองเพื่อขอรับคะแนนเพิ่ม ผนวก ข
  k1.pdf (57.45 KB)


 • แบบหนังสือรับรองเพื่อขอรับคะแนนเพิ่ม ผนวก ค
  k2.pdf (55.91 KB)
 • แนวข้อสอบข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมือง  สังคม  ประจำปี พ.ศ. 2554 

  1. ประธาน ศปภ. คือบุคคลใดต่อไปนี้ 

                     . นายเฉลิม  อยู่บำรุง                                             . ปลอดประสพ สุรัสวดี

             . พลตำรวจเอกประชา  พรหมนอก                                . นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร

  ตอบ  . พลตำรวจเอกประชา  พรหมนอก 

  2. ผู้อำนวยการองค์กรการค้าโลกหรือ WTO ในปัจจุบัน คือ

  ก. นายไมค์ มัวร์                                                                    ค. นายปาสกาล ลามี่ 

  ข. นายศุภชัย พานิชภักดิ์                                                    ง. นายอลัน กรีนสแปน 

                  ตอบ  ข. นายศุภชัย พานิชภักดิ์

  3. เลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนปัจจุบัน คือ 

  ก. นายโรเบริ์ต โซลิค                                                          ค. นายบัน คี มุน 

  ข. นายเบน เบอร์นานกี้                                                      ง. นายสุรเกียรติ เสถียรไทย 

  ตอบ  ค. นายบัน คี มุน

  4. ในปัจจุบันประเทศสมาชิกของสหประชาชาติมีทั้งสิ้นกี่ประเทศ 

  ก. 190                                                                                    ค. 192 

  ข. 191                                                                                    ง. 193 

  ตอบ  ง. 193

  5. จากข้อ 4 ประเทศสมาชิกล่าสุด คือประเทศใด 

  ก. ไต้หวัน                                                                             ค. ซูดานใต้ 

  ข. บอสเนีย                                                                            ง. มอนเตเนโกร 

  ตอบ   ค. ซูดานใต้

  6. นายกรัฐมนตรีของไทยที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดคือ 

  ก. จอมพลถนอม กิตติขจร                                  ค. จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

  ข. พลเอกเปรม ติณสูลานนท์                                             ง. นายอานันท์ ปันยารชุน 

  ตอบ  ค. จอมพล ป. พิบูลสงคราม

  7. ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคือ 

  ก. นายมีชัย ฤชุพันธุ์                                                            ค. นายนรนิติ เศรษฐบุตร 

  ข. น.ต. ประสงค์ สุ่นศิริ                                                      ง. นายแก้วสรร อติโพธิ 

  ตอบ  ก. นายมีชัย ฤชุพันธุ์

  8. ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญคือ 

  ก. นายมีชัย ฤชุพันธุ์                                                            ค. นายนรนิติ เศรษฐบุตร 

  ข. น.ต. ประสงค์ สุ่นศิริ                                                      ง. นายแก้วสรร อติโพธิ 

  ตอบ   ค. นายนรนิติ เศรษฐบุตร

  9. ตำแหน่งข้าราชการประจำสูงสุดของไทยคือ 

  ก. รัฐมนตรี                                                                           ค. ปลัดกระทรวง 

  ข. อธิบดี                                                                                ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด 

  ตอบ  ก. รัฐมนตรี

  10. ประธานศาลฏีกาคนปัจจุบันคือ 

  ก. นายชาญชัย  ลิขิตจิตถะ                                                 ค. นายมนตรี  ยอดปัญญา 

  ข. นายสบโชค  สุขารมณ์                                                   ง. นายปัญญา  ถนอมรอด 

  ตอบ  ค. นายมนตรี  ยอดปัญญา

  11. รัฐประหารในประเทศไทยมีมาแล้วทั้งสิ้นกี่ครั้ง 

  ก. 9                                                                                                         ค. 11 

                  ข. 10                                                                                                       ง. 12 

                  ตอบ   ง. 12

  12. เมืองหลวงใหม่ของพม่าล่าสุด คือ 

  ก. เนปิดอว์                                                                            ค. ย่างกุ้ง 

                  ข. มัณฑะเลย์                                                                        ง. เปียงมะนา 

  ตอบ  ก. เนปิดอว์

  13. ประธานาธิบดีของฝรั่งเศส คือ 

  ก. นางแองเคลา มาแคล                                                      ค. นายนิโกลา ซาโคซี่ 

                  ข. นายชาร์ค ชิรัค                                                 ง. นายชาร์ล เดอ โกล 

  ตอบ  ค. นายนิโกลา ซาโคซี่

  14. สำนักงานเลขาธิการอาเซียนตั้งอยู่ที่ประเทศใด 

  ก. ฟิลิปปินส์                                                                         ค. มาเลเซีย 

                  ข. อินโดนีเซีย                                                                      ง. ไทย 

  ตอบ   ข. อินโดนีเซีย         

  15. นายกรัฐมนตรีของอังกฤษคนปัจจุบัน คือ 

  ก. นายโทนี่ แบลร์                                                               ค. นายกอร์ดอน บราวน์ 

                  ข. นายเดวิด  คาเมรอน                                                        ง. นางอังเกลา แมร์เคิล 

  ตอบ  ข. นายเดวิด  คาเมรอน

  16. การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน  2011 จัดขึ้นที่เมืองใด 

  ก. ฮานอย                                                                              ค. พัทยา 

                  ข. จาการ์ต้า                                                                           ง. บาหลี 

  ตอบ ง. บาหลี

  17. ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ เมื่อปี 2553 คือ 

  ก. วังวารี มูตา มาไท                                             ค. โคฟี่ อันนัน 

                        ข. โมฮัมหมัด เอลฟาราเด                                     ง. หลิว เสี่ยวโป  

  ตอบ  ง. หลิว เสี่ยวโป 

  18. ประเทศคณะมนตรีความมั่นคงถาวรแห่งสหประชาชาติ ประกอบด้วยประเทศใดบ้าง 

  ก. สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น รัสเซีย ฝรั่งเศส 

  ข. สหรัฐอเมริกา แคนาดา บราซิล รัสเซีย ฝรั่งเศส 

  ค. สหรัฐอเมริกา จีน เกาหลีใต้ อังกฤษ รัสเซีย 

  ง. สหรัฐอเมริกา จีน อังกฤษ รัสเซีย ฝรั่งเศส 

  ตอบ  ง. สหรัฐอเมริกา จีน อังกฤษ รัสเซีย ฝรั่งเศส

  19. ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของประเทศไทย คือ 

  ก. นายควง อภัยวงศ์                                                            ค. เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี 

                  ข. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา                                           ง. พระยาพิพิธสุนทร 

  ตอบ  ค. เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี

  20. ประเทศใดที่ใช้ดัชนีชี้วัดความสุข

  ก. เนปาล                                                                               ค. ศรีลังกา 

                  ข.ภูฏาน                                                                                 ง. บังกลาเทศ 

  ตอบ  ข.ภูฏาน     

  21. กรุงเทพมหานครมีทั้งสิ้นกี่เขต 

  ก. 35                                                                                                       ค. 45 

                  ข. 40                                                                                                       ง. 50 

                  ตอบ  ง. 50

  22. กัดดาฟี่ คืออดีตผู้นำของประเทศใด

  ก. ลิเบีย

  ข. คิวบา 

  ค. รัสเซีย 

  ง. เฮติ 

  ตอบ  ก. ลิเบีย 

  23. จังหวัดบึงกาฬที่ตั้งขึ้นมาใหม่แยกออกมาจากจังหวัดใด

  ก. อุดรธานี

  ข. หนองคาย 

  ค. สกลนคร

  ง. หนองบัวลำภู 

  ตอบ   ข. หนองคาย 

  24. ประธานธนาคารโลกคนปัจจุบันคือ 

  ก. นายโรเบิร์ต  เซลลิค                                                       ค. นายอลัน กรีนสแปน 

  ข. นายเบน เบอร์นานกี้                                                      ง. นายอเล็กซานเดอร์ ดาวเนอร์ 

  ตอบ  ก. นายโรเบิร์ต  เซลลิค          

  25. Apec มีสมาชิกทั้งสิ้นกี่ประเทศ

  ก. 20                                                                                       ค. 22 

  ข. 21                                                                                       ง. 23 

  ตอบ  ข. 21           

  26. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันคือ 

  ก. มรว.ปรีดิยาธร เทวกุล                                                     ค. นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ 

  ข.นายประสาร  ไตรรัตน์วรกุล                                          ง. นางธาริษา วัฒนเกศ 

  ตอบ    นายประสาร  ไตรรัตน์วรกุล   (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2555 )

  27. บิดาแห่งการบริหารรัฐกิจ คือ 

  ก. Easton                                                                               ค. วูดโรล์ วิลสัน

  ข. วินสตัน เชอร์ชิล                                                             ง. ธีโอดอร์ รุสเวลต์ 

  ตอบ   ค. วูดโรล์ วิลสัน

  28. รัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 นับว่าเป็นรัฐประหารครั้งที่เท่าใด ของประเทศไทย 

  ก. 9                                                                                         ค. 11 

  ข. 10                                                                                       ง. 12 

  ตอบ  ง. 12

  29. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

  ก. ตำบล หมู่บ้าน อำเภอ จังหวัด ภูมิภาค                         ค. อบต อบจ เทศบาล จังหวัด 

  ข. อบต อบจ สจ สข สส                                                      ง. อบต อบจ เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 

  ตอบ  ง. อบต อบจ เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา

  30. Forwad Engagement เป็นนโยบายของใคร

  ก. พลเอกเปรม ติณสูลานนท์                                             ค. พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร 

  ข. พลเอกชาติชาย ชุนหะวัณ                                            ง. นายบรรหาร ศิลปะอาชา 

  ตอบ  ค. พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร  ( “forward engagement คือ นโยบายปฏิสัมพันธ์ในเชิงรุกในแบบก้าวไปข้างหน้า โดยเน้นเชื่อมความสัมพันธ์กับอาเซียน เอเชียใต้ เอเชียตะวันออก” )

  โครงสร้างของกระทรวงใหม่ ตาม พ.ร.บ. บริหารราชการแผ่นดิน และ พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง

  31. กีฬาโอลิมปิค 2012 จัดขึ้น ณ สถานที่ใด

               . จัน                                                                                    . เยอรมัน

               . อินเดีย                                                                             . อังกฤษ

  ตอบ  . อังกฤษ 

  32. เวบไซต์สังคมออนไลน์ใดมีคนใช้งานต่อวันมากที่สุดในประเทศไทย

               . twitter                                                                            . facebook

               . hotmail                                                                          . Hi5 

  ตอบ . facebook

  รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ  427  อัตรา แบ่งเป็น 
  ป.โท  1  อัตรา 
  ป.ตรี  81  อัตรา 
  ปวช.  159  อัตรา 
  ม.ปลาย  186  อัตรา 


  ขายใบสมัคร 19 ม.ค. - 27 ก.พ.55 ณ พิพิธภัณฑ์ ทอ. / บก.กองบิน 
  และ รร.การบิน, 28 ก.พ. - 5 มี.ค.55 ณ อาคารรณนภากาศ รร.นอ. 

  รายละเอียดติดตามในคู่มือแนะนำการสอบ ได้ตั้งแต่ 19 ม.ค.55 เป็นต้นไป                         ๒๘ ธ.ค.๕๔ 
  แจ้งกำหนดการรายงานตัวบุคคลเข้า
  รับราชการ เป็นข้าราชการชั้นต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (ตัวสำรอง) 
  (๒๖ ธ.ค.๕๔) 
  ขอแจ้งการดำเนินการบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการชั้นต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (ตัวสำรอง


  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกองทัพอากาศ  ใหม่ล่าสุด
  รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
  ประกอบด้วย

  -  ข้อสอบความรู้พื้นฐานทางกฎหมาย
  - ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์
  - ข้อสอบวิชาภาษาไทย
  - ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
  - ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  - ข้อสอบความรู้ทั่วไป ด้านการเมือง การทหาร สังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ในปัจจุบัน
  - ข้อมูลเกี่ยวกับกองทัพอากาศ

  สนใจสั่งซื้อมาที่  decho.by@hotmail.com

  ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
  สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
  กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
  เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย บิ๊กซีขอนแก่น decho
  pragay  ออมทรัพย์
  โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  085-012772

   

   

   

   

   

  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
  รายละเอียดไฟล์แนบ
  กล่องตอบกลับด่วน

  กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
  กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้