ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบครูผู้ช่วย เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว จำนวน 13 อัตตรา
darvinshi ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบครูผู้ช่วย เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว จำนวน 13 อัตตรา

แชร์กระทู้นี้

ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 13 อัตตรา (11 มี.ค.- 25 เม.ย.56)

เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 13 อัตตรา (11 มี.ค.- 25 เม.ย.56)

 
1.ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
1.1 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 13 อัตรา (12 สาขาวิชาเอก) ดังนี้
 
1) สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ (รหัส 01) จำนวน 1 อัตรา
 
2) สาขาวิชาเอกภาษาไทย (รหัส 02) จำนวน 1 อัตรา
 
3) สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ (รหัส 03) จำนวน 1 อัตรา
 
4) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (รหัส 04) จำนวน 1 อัตรา
 
5) สาขาวิชาเอกเคมี (รหัส 05) จำนวน 1 อัตรา
 
6) สาขาวิชาเอกชีววิทยา (รหัส 06) จำนวน 1 อัตรา
 
7) สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา (รหัส 07) จำนวน 1 อัตรา
 
8) สาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา (รหัส 08) จำนวน 1 อัตรา
 
9) สาขาวิชาเอกพลศึกษา (รหัส 09) จำนวน 1 อัตรา
 
10) สาขาวิชาเอกศิลปศึกษา (รหัส 10) จำนวน 1 อัตรา
 
11) สาขาวิชาเอกการประถมศึกษา (รหัส 11) จำนวน 1 อัตรา
 
12) สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย (รหัส 12) จำนวน 2 อัตรา
 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อสอบถามได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น หมายเลขโทรศัพท์ 0-3725-1648 ต่อ 108, 137, 612, 613 หรือทางเว็บไซต์ [url]www.wangnamyen.net[/url]

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 232.59 KB )

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ _ความสามารถทางด้านตัวเลข

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณปัจจุบันการเมืองการศึกษา 2556

แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542

- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

แนวข้อสอบเก่าครูเทศบาล

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา

แนวข้อสอบหลักการศึกษา

แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

แนวข้อสอบการจัดกระบวนการเรียนรู้

แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน

แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั นเรียน

แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา

แนวข้อสอบสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

แนวข้อสอบความเป็นครู

แนวข้อสอบจิตวิทยาพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น


แนวข้อสอบวิชาเอก (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD พรบ.การศึกษา  ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
 

- See more at: http://www.testthai1.com/read.php?tid=8038#sthash.ieQeMCze.dpuf
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
111111111
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้