ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบ กรมธนารักษ์ รวมแนวข้อสอบใหม่ล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบ กรมธนารักษ์ รวมแนวข้อสอบใหม่ล่าสุด

แชร์กระทู้นี้

ประกาศ รับรับนักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานเหรียญกษาปณ์ พนักงานบริการ ช่างฝีมือ นายช่างเครื่องกล ช่างทั่วไป (7 ธ.ค.54-6 ม.ค.55)
 ประกาศรับสมัครราชการ กรมธนารักษ์

 นักวิชาการพัสดุ
 อัตราเงินเดือน 10,010 บาท
 ประเภท บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 อัตราเงินเดือน 8,950 บาท
 ประเภท เทคนิค
 จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาบัญชี

 พนักงานเหรียญกษาปณ์
 อัตราเงินเดือน 6410 บาท
 ประเภท บริการ
 จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

 พนักงานบริการ
 อัตราเงินเดือน 7,370 บาท
 ประเภท บริการ
 จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า หรือสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 ช่างฝีมือ
 อัตราเงินเดือน 7,370 บาท
 ประเภท เทคนิค
 จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างฝีมือ หรือสาขาวิชาช่างโลหะ

 ช่างทั่วไป
 อัตราเงินเดือน 8,950 บาท
 ประเภท เทคนิค
 จำนวนตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างโลหะ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน หรือสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 นายช่างเครื่องกล
 อัตราเงินเดือน 8,950 บาท
 ประเภท เทคนิค
 จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคโลหะ

 เปิดสอบ วันที่เริ่ม : วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554 วันที่สิ้นสุด :วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555
เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 478.48 KB )
เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.treasury.go.th
วันที่ประกาศ : 19 ธันวาคม 2554

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบอกรมธนารักษ์ ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป
ข้อสอบเฉพาะตแหน่ง

- นายช่างเครื่องกล
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- นักวิชาการพัสดุ
- เจ้าพนักงานธุรการ
- นักวิชาการการเงินและบัญชี 

(เลือกตามตำแหน่งที่จะสอบ)

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 บิ๊กซีขอนแก่น
decho pragay  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. กรมธนารักษ์จัดตั้งขึ้นเป็น เมื่อใด
ก. พ.ศ. 2476               ข. พ.ศ. 2499
ค. พ.ศ. 2502                  ง. พ.ศ. 2485
2. หน่วยงานใดไม่ได้สังกัดกรมธนารักษ์
ก. สำนักกษาปณ์                          ข. สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
       ค. สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน     ง. กรมพระคลังมหาสมบัติ
3. กรมธนารักษ์สังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงคมนาคม            
ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค.  กระทรวงการคลัง
ง. กระทรวงมหาดไทย
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คนปัจจุบันคือใคร
ก.  ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม        ข. ธีระชัย  ภูวนาถนรานุบาล
ค.  นายสือ  ล้ออุทัย            ง.  จุติ ไกรฤกษ์

5.  อธิบดีกรมธนารักษ์คนปัจจุบัน คือใคร
ก. นายฤทธิรงค์ จัยสิน        ข. นายวิเศษ ชำนาญวงษ์
ค. ดร.นริศ  ชัยสูตร                  ง. นางรัตนา กิจวรรณ

6. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ซึ่งตั้งอยู่ในทั้งหมดกี่จังหวัด
            ก. 70  จังหวัด                     ข. 72  จังหวัด
            ค. 74  จังหวัด                               ง. 75  จังหวัด
7. กรมธนารักษ์มีชื่อภาษาอังกฤษว่า
ก. Authority Department         ข. The Treasury of Thailand
ค. The Treasury Department     ง. Authority Treasury
8. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของกรมธนารักษ์
ก.  ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม        
ข. ประเมินทรัพสินให้ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการ
ค. พัฒนาที่ราชพัสดุ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจ สังคม                          
             ง. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
9. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของ กรมธนารักษ์
ก. เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ เพื่อประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม            
ข. เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
ค.  จัดการทรัพย์สินภาครัฐ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม    
ง. จัดการทรัพย์สินภาครัฐ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจ
10. ที่ตั้งของกรมธนารักษ์ อยู่ในเขตใดของกรุงเทพมหานคร
              ก.เขตดุสิต    
ข. เขตพระนคร
ค. เขตพญาไท
ง. เขตดอนเมือง
ตอบ     ค. เขตพญาไท
    
11. เว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ มีชื่อว่าอะไร
ก.  www.treasury.ac.th            
ข.  www.treasury.com
ค.  www.treasury.go.th    
ง.  www.treasury.org
12.  เว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีชื่อว่าอะไร
ก. www.mict thai.go.th            
ข. www.ict.go.th
ค.www.mict.org        
ง. www.mict.go.th    
13. กรมธนารักษ์ได้จัดตั้งขึ้นตรงกับรัชสมัยใด
ก.  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว          ข.  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค.  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว    ง.   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภิมิพลอดุลยเดช
14. ข้อใดไม่ใช่กรมต่าง ๆ ที่มารวมเป็นกรมธนารักษ์
ก. กรมรักษาที่หลวงและกัลปนา        
ข. กรมพระคลังมหาสมบัติ
ค. กรมเงินตรา    
ง. กรมกษาปณ์ ธนาบัตร

15.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อมาตามลำดับจากครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน
ก.  กรมพระคลัง   กรมคลัง   กรมธนารักษ์        ข. กรมคลัง  กรมพระคลัง  กรมธนารักษ์
ค.  กรมพระคลัง   กรมกษาปณ์  กรมธนารักษ์    ง.  กรมคลัง  กรมกษาปณ์  กรมธนารักษ์

16. กรมใด เดิมชื่อ “กรมเก็บ”
ก. กรมรักษาที่หลวงและกัลปนา                
ข. กรมพระคลังมหาสมบัติ
ค.กรมเงินตรา        
ง. กรมกษาปณ์ ธนาบัตร
17 . ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการดำเนินการกำหนราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์
ก.  งานด้านบริหารที่ราชพัสดุ        ข.  งานด้านบริหารเงินตรา
ค.  งานด้านทรัพย์สินอันค่าของแผ่นดิน    ง.   งานด้านประเมินราคาพัสดุ
18. ผลิตเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐกิจได้ มาตรฐานสากล ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม หมายถึง ข้อใด
ก.  ภารกิจของกรมธนารักษณ์        ข.  พันธกิจของกรมธนารักษณ์
ค. วิสัยทัศน์ของกรมธนารักษณ์        ง. อำนาจหนาที่ความรับผิดชอบ
19. สำนักประเมินราคาทรัพย์สินจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ใด
ก.  พ.ศ.  2521         ข.  พ.ศ. 2522
ค.  พ.ศ. 2523         ง.  พ.ศ. 2524
20. สำนักงานใดเป็นผู้ปฏิบัติในการประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด
ก.  สำนักงานกปษาปณ์                
ข. สำนักเงินตรา    
ค. สำนักงานกลาง            
ง. สำนักงานงบประมาณ    
21. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาประเมินทางราชการบางพื้นที่สูงกว่าความเป็นจริง
            ก. สภาพเศรษฐกิจตกต่ำ    
            ข. ฐานเสียงของนักการเมือง
            ค. สภาพอสังหาริมทรัพย์เสื่อมโทรม
            ง. ไม่มีข้อใดถูก


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้