ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบสภาการพยาบาล 2556 ใหม่ล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบสภาการพยาบาล 2556 ใหม่ล่าสุด

แชร์กระทู้นี้

1. อันตรายที่สำคัญที่สุดในหญิงรกลอกตัวก่อนกำหนดคือ

 . ภาวะหัวใจล้มเหลว . ทารกมีน้ำหนักตัวน้อย

 . กล้ามเนื้อมดลูกอักเสบ . ไฟบริโนเจนในเลือดต่ำ ทำให้ตกเลือดได้ง่าย

 ตอบ . ไฟบริโนเจนในเลือดต่ำ ทำให้ตกเลือดได้ง่าย 

2. เหตุผลของการเว้นระยะการตั้งครรภ์ในรายการตรวจพบการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก

 . ป้องกันการเป็นไข่ปลาอุกช้ำ 

 . เพื่อควบคุมระดับฮอร์โมน HCG อยู่ในระดับปกติ

 . ป้องกันการเป็นมะเร็งไข่ปลาอุก

 . เพื่อให้มดลูกกลับสู่สภาพเดิมก่อน

 ตอบ . เพื่อควบคุมระดับฮอร์โมน HCG อยู่ในระดับปกติ

3. ข้อบ่งชี้ของการตั้งครรภ์นอกมดลูกคือข้อใด

 . ตรวจได้เลือดที่ Cul de sac . มีประวัติตั้งครรภ์นอกมดลูก

 . ตรวจพบ HCG สูงในเลือด . ปวดมดลูกมาก และมีอาการ shock

 ตอบ . ตรวจได้เลือดที่ Cul de sac

4. ความแตกต่างระหว่างรกเกาะต่ำและรกลอกตัวก่อนกำหนดคือ 

 . มีเลือดสดออกทางช่องคลอด . ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนด

 . ปวดมดลูกมาก . คลอดก่อนกำหนด

 ตอบ . ปวดมดลูกมาก 

5. การเจาะถุงน้ำเพื่อตรวจสภาพทารกในครรภ์มักทำเมื่ออายุครรภ์เท่าใด

 . 10-12 สัปดาห์ . 16-20 สัปดาห์

 . 12-14 สัปดาห์ . มากกว่า 20 สัปดาห์

 ตอบ . มากกว่า 20 สัปดาห์

6. การตรวจพบทางช่องคลอดที่พบส่วนต่ำที่สุดเป็นกระหม่อมหน้า ส่วนนำที่ได้คือ

 . Brow . Bregma

 . Face . Vertex

 ตอบ . Bregma

7. ฮอร์โมนใดที่ผลิตจากเนื้อรก

 . Progesterone . Estrogen

 . HCG . Bregma

 ตอบ . HCG

8. การเปลี่ยนแปลงสรีระในหญิงมีครรภ์ด้านเลือดและองค์ประกอบคือ 

 . ปริมาณ WBC ลดลง . น้ำเลือดและเม็ดเลือดเพิ่มขึ้น

 . น้ำเลือดเพิ่มขึ้นแต่เม็ดเลือดคงที่ . องค์ประกอบของการแข็งตัวของเลือดลดลง

 ตอบ . น้ำเลือดเพิ่มขึ้นแต่เม็ดเลือดคงที่ 

9. ข้อใดคือ Braxton Hicks Contraction

 . การหดรัดตัวที่ทำให้ส่วนนำเคลื่อนต่ำ

 . มีผลทำให้ปากมดลูกบางลง

 . เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการคลอด ซึ่งเกิดได้ตั้งแต่ 12 สัปดาห์หลังการตั้งครรภ์

 . มีผลทำให้เลือดมาเลี้ยงมดลูกน้อยลง

 ตอบ . เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการคลอด ซึ่งเกิดได้ตั้งแต่ 12 สัปดาห์หลังการตั้งครรภ์

สถานการณ์ 

 นางจำปามาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2542 ให้ประวัติว่าประจำเดือนมาสม่ำเสมอทุก 30 วัน แต่ละครั้งมานาน 5 วัน ประจำเดือนครั้งสุดท้าย 26 กุมภาพันธ์ 2542 มีประจำเดือน 5 วัน

 จากสถานการณ์ดังกล่าว จงตอบคำถามข้อ 10-12

10. ข้อใดเป็นอายุครรภ์ของนางจำปาที่มาฝากครรภ์

 . 9 สัปดาห์ 5 วัน . 9 สัปดาห์ 6 วัน

 . 10 สัปดาห์ 2 วัน . 10 สัปดาห์ 3 วัน

 ตอบ . 10 สัปดาห์ 2 วัน

11. ข้อใดเป็นการคาดคะเนกำหนดคลอดของนางจำปา

 . วันที่ 3 พฤศจิกายน 2542 . วันที่ 3 ธันวาคม 2542

 . วันที่ 4 ธันวาคม 2542 . วันที่ 5 ธันวาคม 2542

 ตอบ . วันที่ 5 ธันวาคม 2542

12. ข้อใดสามารถประเมินได้ด้วยการดู

 . LIE . POSITION

 . ATTITUDE . PRESENTATION

 ตอบ . LIE 

13. การตรวจหา Surfactant ในทารกในครรภ์เมื่ออายุครรภ์กี่สัปดาห์

 . 12 สัปดาห์ . 24 สัปดาห์

 . 28 สัปดาห์ . 32 สัปดาห์

 ตอบ . 32 สัปดาห์

14. เริ่มเห็นเงากระดูกทารกเมื่ออายุครรภ์กี่สัปดาห์

 . 12 สัปดาห์ . 16 สัปดาห์

 . 20 สัปดาห์ . 24 สัปดาห์

 ตอบ . 20 สัปดาห์

15. ไข่หลังปฏิสนธิจะอยู่ในท่อรังไข่กี่วัน 

 . 2 วัน . 3 วัน

 . 4 วัน . 5 วัน

 ตอบ . 3 วัน

16. การฟังเสียงหัวใจทารกขณะมีการหดรัดตัวของมดลูกจะพบอะไร 

 . FHR จะช้าลง . FHR จะเร็วขึ้น

 . ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ FHS . จะได้ยินเสียงหัวใจเต้นแรงและเร็วขึ้น

 ตอบ . FHR จะเร็วขึ้น

17. อาการของ Presumotive signs ได้แก่ อาการในข้อใด 

 . คลื่นไส้ เต้านมคัด ปัสสาวะบ่อย และรู้สึกเด็กดิ้น

 . คลื่นไส้ ปัสสาวะบ่อย รู้สึกเด็กดิ้น ประจำเดือนขาด

 . เต้านมคัด ปัสสาวะบ่อย รู้สึกเด็กดิ้น และประจำเดือนขาด

 . คลื่นไส้ เตานมคัด ปัสสาวะบ่อย และประจำเดือนขาด

 ตอบ . คลื่นไส้ เต้านมคัด ปัสสาวะบ่อย และรู้สึกเด็กดิ้น 

18. ประวัติการตั้งครรภ์และการคลอดของนางสายฝนระบุว่า G3 P1101 ตรงกับความหมายในข้อใด

 . ตั้งครรภ์ที่ 3 คลอดปกติ 1 คลอดผิดปกติ 1 แท้ง 1 และมีชีวิต 1

 . ตั้งครรภ์ที่ 3 คลอดครบกำหนด 1 คลอดปกติ 1 แท้ง 1 และมีชีวิต 1

 . ตั้งครรภ์ที่ 3 คลอดครบกำหนด 1 คลอดก่อนกำหนด 1 ไม่เคยแท้ง และมีชีวิต 1

 . ตั้งครรภ์ที่ 3 คลอดครบกำหนด 1 แท้ง 1 ไม่เคยตาย คลอดและมีชีวิต 1

 ตอบ . ตั้งครรภ์ที่ 3 คลอดครบกำหนด 1 คลอดก่อนกำหนด 1 ไม่เคยแท้ง และมีชีวิต 1

19.  นางสมศรี ให้ประวัติ LMP วันที่ 11 มกราคม 2542 จึงใช้ Naegel’s rule คำนวณ EDC ของสมศรี

 . 4 เมษายน 2543 . 18 ตุลาคม 2542

 . 14 กันยายน 2542 . 18 พฤศจิกายน 2542

 ตอบ . 18 ตุลาคม 2542

20. จากการตรวจทางหน้าท้อง ฟังได้เสียงหัวใจทารกอยู่ด้านซ้าย ศีรษะ คลำได้ที่ Fundus ทารกอยู่ 

 ในครรภ์ท่าใดเวลาคลอด

 . LOA . LSA

 . LOP . OPP

 ตอบ . LSA

21. นางวันดี ตั้งครรภ์ที่ 3 จำ LMP ไม่ได้ แต่รู้สึกเด็กดิ้นเมื่อกลางเดือนมกราคม 2542 กำหนด

 การคลอดโดยประมาณเมื่อไร

 . ต้นกรกฎาคม 2542 . กลางกรกฎาคม 2542

 . กลางสิงหาคม 2542 . ปลายสิงหาคม 2542

 ตอบ . ปลายสิงหาคม 2542

22. อาการข้างเคียงของการชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์ด้วยการเหน็บ prostaglandin ทางช่องคลอด 

 คือข้อใด

 . มดลูกแตก . ความดันโลหิตสูง

 . ถุงน้ำทูนหัวแตกก่อนกำหนด . คลื่นไส้ อาเจียน

 ตอบ . คลื่นไส้ อาเจียน 

23. ข้อห้ามในการชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์คือข้อใด 

 . น้ำเดินก่อนกำหนด 

 . ศีรษะทารกและช่องเชิงกรานไม่ได้สัดส่วนกัน

 . ความดันโลหิตสูงในขณะตั้งครรภ์

 . ครรภ์เกินกำหนด

 ตอบ . ศีรษะทารกและช่องเชิงกรานไม่ได้สัดส่วนกัน 

24. ทารกท่าใดที่สามารถใช้เครื่องดูดสุญญากาศช่วยคลอดได้ 

 . ท่าศีรษะเงยเล็กน้อย . ท่าศีรษะก้มคางชิดอก

 . ท่าศีรษะเงยมากที่สุด . ท่าศีรษะตรง

 ตอบ . ท่าศีรษะก้มคางชิดอก 

25. ข้อใดเป็นข้อดีของการใช้เครื่องดูดสุญญากาศ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้คีมช่วยคลอด 

 . ใช้เวลาในการทำน้อยกว่า . สามารถหมุนศีรษะทารกได้ง่ายกว่า

 . แรงกดบนศีรษะทารกมีน้อยกว่า . สามารถดึงศีรษะทารกในท่าก้นได้

 ตอบ . แรงกดบนศีรษะทารกมีน้อยกว่า 

26. ข้อใดเป็นข้อบ่งชี้สมบูรณ์ในการผ่าตัดเอาเด็กออกทางหน้าท้อง 

 . ทารกท่าหน้าผาก . ทารกขาดออกซิเจน

 . มารดามีความดันโลหิตสูง . มารดาเป็นเบาหวาน

 ตอบ . ทารกท่าหน้าผาก 

27. หลังเจาะถุงน้ำทันที กิจกรรมพยาบาลที่สำคัญคือข้อใด 

 . ให้นอนตะแคงซ้าย . ฟังการเต้นของหัวใจทารก

 . ประเมินการหดรัดตัวของมดลูก . ห้ามลุกจากเตียง

 ตอบ . ฟังการเต้นของหัวใจทารก 

28. ผู้ป่วยรายหนึ่ง มดลูกหดรัดตัวส่วนกลาง > ส่วนบนมดลูกหดรัดตัวตลอดเวลา ผู้ป่วย

 เจ็บครรภ์มากเกิดจากภาวะใด 

 . Hypotonic uterine inertia 

 . Hypertonic หดกลาง > บน นาน < 2 นาทีหดครึ่งแต่คลายตัวด้วย

 . Tetanic contraction หดตัวตลอดเวลา

 . Contraction ring หดตัวบริเวณ Contraction ring

 ตอบ . Hypertonic หดกลาง > บน นาน < 2 นาทีหดครึ่งแต่คลายตัวด้วย

29. นางปราณี ตั้งครรภ์ 32 สัปดาห์ ทารกตายในครรภ์ เรียกว่าอะไร

 . Late fetal death . Early fetal death

 . complete fetal death . Incomplete fetal death

 ตอบ . Late fetal death

30. หญิงมีครรภ์ท้องที่ 2 อายุครรภ์ 33 สัปดาห์ มาฝากครรภ์ มีบวมที่ขา ไม่มี Protien ใน Urine 

 Urine sugar + 1 จะให้คำแนะนำอย่างไร

 . งดน้ำตาลและขนมหวาน . นัดทำ GTT

 . เจาะเลือดหาระดับน้ำตาล . นัดมาตรวจปัสสาวะในครั้งต่อไป

 ตอบ . นัดมาตรวจปัสสาวะในครั้งต่อไป 

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพ สภาการพยาบาล  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ 

ประกอบด้วย

-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผดุงครรภ์
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลมารดาและทารก
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผู้ใหญ่
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุ
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลจิตเวช
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลอนามัยชุมชน
-แนวข้อสอบกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
-เทคนิคการทำข้อสอบสภาการพยาบาล

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

 

 

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
0000000000
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้