ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม

แชร์กระทู้นี้

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ รวม 40 อัตรา <รับออนไลน์>(31 ต.ค.-20 พ.ย.54)
 
สำนักงานศาลยุติธรรม
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ

 
 


   สำนักงานศาลยุติธรรม

 
 •  

 •  

  แนวข้อสอบ จิตวิทยา
  1. ข้อใดกล่าวความหมายของพฤติกรรมได้ถูกต้อง 
  . การกระทำทุกอย่างของมนุษย์ที่ทำไปโดยรู้ตัว
  . ข. การกระทำทุกอย่างของมนุษย์ที่ทำไปโดยที่ไม่รู้ตัว
  . ค. การกระทำทุกอย่างของมนุษย์ที่ทำไปโดยที่ผู้อื่นสังเกตได้
  . ง. การกระทำทุกอย่างของมนุษย์ที่ทำไปโดยที่ผู้อื่นสังเกตได้หรือไม่ก็ตาม 

  2. Le
  rning y oing เป็นแนวคิดนักจิตวิทยาใด 
  . Rogers
  . Mslow
  . John ewey
  . Freu 

  3.
  มนุษย์มีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดเป็นแนวคิดผู้ใด 
  . Mslow
  . Skinner
  . Povlov
  . Wtson

  4.
  ความแตกต่างระหว่างบุคคลมีสาเหตุมาจากข้อใดเป็นสำคัญ 
  . พันธุกรรม
  . สิ่งแวดล้อม
  . การได้เรียนรู้ 
  . ถูกทั้ง ก. และ ข. 

  5.
  มนุษย์ทุกคนเกิดมาเปรียบเสมือนผ้าขาวเป็นแนวคิดของใคร 
  . รุสโซ
  . เพียเจท์
  . สกินเนอร์ 
  . ฟาฟลอพ 

  6.
  ทฤษฎีพัฒนาบุคลิกภาพ คือนักจิตวิทยาในข้อใด 
  . รุสโซ 
  . ฟรอยด์
  . ธอร์นไดค์
  . สกินเนอร์ 

  7.
  บทเรียนแบบโปรแกรม เป็นแนวคิดนักจิตวิทยาผู้ใด 
  . รุสโซ
  . ฟรอยด์
  . ธอร์นไดค์ 
  . สกินเนอร์ 

  8.
  การเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก เป็นแนวคิดนักจิตวิทยาผู้ใด 
  . รุสโซ 
  . ฟรอยด์
  . ธอร์นไดค์ 
  . สกินเนอร์ 

  9.
  การเรียนรู้คืออะไร
  . การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
  . การเกิดความคิด
  . การเกิดความจำ
  . การตอบสนองต่อสิ่งเร้า

  10. ยิ่งฝึกหัดทำมาก ๆ ยิ่งเกิดการเรียนรู้ ตรงกับทฤษฎีของใคร 
  . ฟาฟลอพ
  . ฟอร์ยด์
  . สกินเนอร์ ง. ธอร์นไดค์ 

  11.
  วุฒิภาวะ หมายถึงอะไร 
  . กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
  . กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้
  . กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความเคร่งครัดระหว่างบุคคลจากสิ่งแวดล้อม
  . กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความเคร่งครัดระหว่างบุคคลจากพฤติกรรม 

  12.
  การพัฒนาการ คือการเปลี่ยนแปลงที่มีผลมาจากข้อใด 
  . พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ข. พันธุกรรมและวุฒิภาวะ
  . พันธุกรรมและประสบการณ์ ง. วุฒิภาวะและประสบการณ์ 

  13.
  การแบ่งการพัฒนาทางสติปัญญาของเพียเจท์ (Pijet) ขั้นปฏิบัติโดยใช้นามธรรมได้อายุช่วงใด 
  . 4-7 ปี 
  . 5-9 ปี
  . 7-11 ปี
  . 11-17 ปี 

  14.
  ผู้คิดค้นเกณฑ์วัดระดับสติปัญญา (I.Q.) คือผู้ใด 
  . บิเนต์ (ขinet)
  . สเติรน์ (Stern)
  . จอห์น ดิวอี้ (John ewey)
  . เพียจท์ (Pijet)

  15.
  จิตวิทยาหมายถึงข้อใด
  . การช่วยให้บุคคลได้มีความรู้ดีขึ้น
  . ศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ
  . ศาสตร์ที่ว่าด้วยการรู้จักผ่อนคลายอารมณ์
  . ถูกทุกข้อ

  16. ข้อใดคือวิธีการหาความสัมพันธ์ของจิตวิทยา 
  . วิธีวัดทางจิตวิทยา                        . การสังเกตในสภาพธรรมชาติ
  . การสังเกตด้วยวิธีการทางคลีนิค   . การบริการสารสนเทศ 

  17.
  เป้าหมายของการใช้จิตวิทยาคือข้อใด 
  . ให้บุคคลเข้าใจปัญหาของตนทุกด้าน
  . ให้บุคคลสามารถอยู่ในสังคมได้
  . บุคคลสามารถเลือกอาชีพได้ 
  . บุคคลสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างดีทุกด้าน 

  18.
  ข้อใดไม่ใช่หลักของการใช้จิตวิทยาในตัวบุคคล

  . จัดให้ใช้จิตวิทยากับทุกคน 
  . ยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง
  . จัดให้บุคคลที่มีปัญหา 
  . จัดบริการอย่างต่อเนื่อง 

  19.
  การจัดหาทุนการศึกษาให้เด็กเป็นการบริการด้านใด 
  . จัดวางตัวบุคคล 
  . การให้คำปรึกษา
  . การให้บริการสารสนเทศ 
  . การติดตามและประเมินผล 

  20.
  ความสำเร็จของการแนะแนวคนในชาติให้ร่วมมือกันต้องอาศัยข้อใด
  . รัฐบาล
  . ครู
  . ทหาร
  . ถูกทุกข้อ

   

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
  11.ไม่แน่ใจ 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

   

  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักจิตวิทยาปฎิบัติการ  สำนักงานศาลยุติธรรม ใหม่ล่าสุด
  รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  

    ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร

  ประกอบด้วย

  - ข้อสอบความสามารถด้านกากคิดคำนวนและด้านเหตุผล

  - ข้อสอบความเข้าใจด้านภาษาและการใช้ภาษา

  - ข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนักจิตวิทยา

  - ข้อสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ ปี 2550

  - ข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2553

  - ข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

  - ข้อสอบ พรบ.ศาลเยาชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาชนและครอบครัว พ.ศ.2553

   

  สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
  กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
  เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

   บิ๊กซีขอนแก่
  decho pragay  ออมทรัพย์
  โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

  สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724

  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
  รายละเอียดไฟล์แนบ
  กล่องตอบกลับด่วน

  กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
  กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้