ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เตรียมสอบสำนักงานคุมประพฤติ เปิดสอบ 226 อัตรา
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เตรียมสอบสำนักงานคุมประพฤติ เปิดสอบ 226 อัตรา

แชร์กระทู้นี้

สำนักงานคุมประพฤติในจังหวัดพิษณุโลก ฉะเชิงเทรา สุราษฎร์ธานี สุโขทัย สมุทรปราการ น่าน นครราชสีมา ชลบุรี สกลนคร สิงห์บุรี (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) พัทลุง กำแพงเพชร สมุทรสาคร ลำพูน พังงา (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชุมพร ระนอง (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) สังกัดกรมคุมประพฤติ อุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน เปิดสอบ คัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว รวมจำนวน 226 อัตรา

สำนักงานคุมประพฤติ เปิดสอบ คัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว รวมจำนวน 99 อัตรา

ด้วยสำนักงานคุมประพฤติ ประสงค์จะจ้างบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะจ้างและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ได้แก่
(๑) ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
อัตราเงินเดือน ๙,๑๔๐ บาท ค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และจิตวิทยา หรือ
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางอาชญาวิทยางานยุติธรรม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคม สงเคราะห์ศาสตร์ และจิตวิทยา หรือ
๓. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และจิตวิทยา

(๒) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน ๖,๔๑๐ บาท ค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการบัญชีการขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการบัญชี การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการบัญชี การตลาด การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป และการจัดการทรัพยากรมนุษย์


จังหวัดที่เปิดสอบมีดังนี้

UPDATE เพิ่มเติม 13 ตุลาคม 2554
UPDATE เพิ่มเติม 12 ตุลาคม 2554 ครั้งที่ 2
UPDATE เพิ่มเติม 12 ตุลาคม 2554 ครั้งที่ 1
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้