ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 25- 31 พฤษภาคม 2559
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 25- 31 พฤษภาคม 2559

แชร์กระทู้นี้

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบเป็นพนัก<span onclick=งานราชการ 230 อัตรา" src="https://www.xn--r3c5aj.com/assets/content/upload/0263bb922e9cbc9f7699469ce85c5dc7.jpg" title="กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 230 อัตรา" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; height: 200px; width: 200px;" />

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำประงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 230 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

จำนวน  :  8 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (หนังสือรับรองการผ่านงานจากผู้ว่าจ้าง ผู้บังคับบัญชาระดับต้น หรือหน่วยงานต้นสังกัด ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน) และ

- ได้รับใบอนุญาติขับรถตามกฎหมาย ใบอนุญาตขับรถประเภทใดประเภทหนึ่ง ตามแนบท้ายประกาศ

2. นักวิชาการกรมป่าไม้

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

จำนวน  :  214 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์

3. นิติกร  

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

จำนวน  :  2 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

4. สัตวแพทย์

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

จำนวน  :  6 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  23,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาสัตวแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา

 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน้ต (Internet) ที่เว็บไซต์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช https://dnp.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  :

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง

รายละเอียดสถานที่ปฏิบัติงาน

หนังสือรับรองการผ่านงาน (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

2 แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

3 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม

5 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง เลือกตามที่สอบ

1. นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

2. นิติกรปฏิบัติการ 

3. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

5. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

6. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

7. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

8. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

9. นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 

10. นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 

11. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

12. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 

13. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

ประเภททั่วไป

14. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

15 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

16 นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 

17 นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 


ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 Line : testthai1
 สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

เป็นหนังสือส่ง EMS + mp3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  ราคา 679 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
 สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
decho   ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

การจัดการเพื่อคุ้มครองอนุรักษ์ รักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา

 

1. การอนุรักษ์ (conservation) คือ

ตอบ  การจัดการใช้ประโยชน์จากชีวมณฑลอย่างชาญฉลาด โดยมุ่งที่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อคงเหลือให้ชนรุ่นหลังได้พัฒนาใช้ประโยชน์ (IUCN 1980) ในอดีตนั้น  การอนุรักษ์คือการเก็บรักษา (preservation) โดยอยู่ในรูปแบบของการปกป้องให้ถูกแตะต้องโดยน้ำมือมนุษย์ให้น้อยที่สุด เช่น การจัดทำพื้นที่ป่าสงวน  เขตอุทยานแห่งชาติ  หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นต้น ข้อดีของการอนุรักษ์ในรูปแบบนี้ ก็คือ สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในพื้นที่เหล่านั้น  จะสามารถมีการพัฒนาและวิวัฒนาการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้เป็นอย่างดี เช่นมีการปรับตัวให้ทนร้อน ทนหนาว ทนแล้ง ทนต่อน้ำท่วมขัง  เป็นต้น

2. circa situ conservation คือ

ตอบ   การอนุรักษ์โดยอาศัยหลักการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่ในถิ่นกำเนิดตามธรรมชาติ  ตัวอย่างเช่น การจัดทำพื้นที่ป่าชุมชน (community forest) หรือการจัดทำพื้นที่เกษตรป่าไม้ (Agroforestry) เป็นต้น

3. อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  คืออะไร

ตอบ อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ Convention on Biological Diversity เรียกย่อ ๆ ว่า CBD เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากความพยายามของสังคมนานาชาติ  ที่จะยับยั้งการสูญเสียทรัพยากรชีวภาพของโลก  ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์    จุลินทรีย์  ตลอดจนถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น อนุสัญญาฯ ฉบับนี้ ได้รับการรับรองจากผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลทั่วโลกจำนวน 157 ประเทศ  ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (UNCED) หรือที่เรียกกันว่า “Earth Summit” เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน  ปี พ.ศ. 2535 ที่กรุงริโอ  เดอ จาเนโร ประเทศ บราซิล และมีผลบังคับใช้ 90 วันหลังจากมีประเทศภาคีครบ 30 ประเทศ ซึ่งก็คือวันที่ 29 ธันวาคม 2536 เป็นต้นมา

 

 

 

4. วัตถุประสงค์ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  ได้แก่

ตอบ  -  เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

- เพื่อใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

- เพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม  ทั้งนี้โดยจัดให้มี

- การเข้าถึงทรัพยากรอย่างเหมาะสม

- การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม และ

- การสนับสนุนทุนอย่างเหมาะสม

5. ไซเตส  หมายถึง

ตอบ   อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่า และพืชป่า ที่ใกล้สูญพันธุ์ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 โดยสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ จัดให้มีกระประชุมนานาชาติขึ้น ที่กรุงวอชิงต้น ดี.ซี. และร่างอนุสัญญาไซเตสขึ้น มีประเทศที่เข้าร่าวมประชุมถึง 88 ประเทศและมีประเทศที่ลง นามรับรองและเห็นด้วยกับอนุสัญญาฉบับตี้ทันทีถึง 21 ประเทศ

6. เป้าหมายสำคัญของอนุสัญญาไซเตส     คืออะไร

ตอบ   การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพืชป่าในโลก เพื่อประโยชน์ แห่งมวลมนุษยชาติ โดยเน้นทรัพยกรสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือที่มีการคุกคาม ทำให้ประมาณลดลงจน อาจจะสูญพันธุ์ไป วิธีการของการอนุรักษ์ที่ได้กล่าวไว้ในอนุสัญญาไซเตสนั้น ทำโดยสร้างเครือข่ายขึ้นทั่วโลกเพื่อควบคุม การค้าระหว่างประเทศ ทั้งสัตว์ป่าพืชป่าและผลิตภัณฑ์ แต่ไซเตสจะไม่ควบคุมการค้าภายในประเทศสำหรับชนิดพันธุ์ ท้องถิ่น

7. สัตว์ป่าที่อยู่ในการควบคุมของอนุสัญญาไซเตส จะต้องมีใบอนุญาตดังต่อไปนี้คือ

ตอบ   1.นำเข้า    2. ส่งออก    3.  นำผ่าน     4. ส่งกลับออก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การค้นคว้าวิจัยและพัฒนางานด้านทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ

ในพื้นที่อนุรักษ์

 

8. ความหลากหลายทางชีวภาพมีองค์ประกอบอยู่ 3 อย่าง คือ

ตอบ   ความหลากหลายในเรื่องชนิด (Species Diversity)

ความหลากหลายของพันธุกรรม (Genetic Diversity)

ความหลากหลายของระบบนิเวศ (Ecosystem Diversity)

9. ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ  คือ

ตอบ   สิ่งมีชีวิตใช้เวลานานในการกำเนิดและวิวัฒนาการ  ที่ใดมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายที่นั้นย่อมมีกระบวนการทางนิเวศวิทยาที่สลับซับซ้อน และมีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตสูง  สิ่งมีชีวิตบางชนิดเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็แพร่พันธุ์กว้างไกลไปทั่วโลก  แต่มีมากมายหลายชนิดที่อยู่เฉพาะที่เฉพาะแห่งเท่านั้น  ดังนั้น  มุมต่าง ๆ ของโลกย่อมมีกลุ่มสิ่งมีชีวิตแตกต่างกันไป  เช่น  ป่าไม้สักพบเฉพาะในอินเดีย  พม่า  ไทย และลาวเท่านั้น  เราเสียดายหากสิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ไป  เพราะสิ่งมีชีวิตนั้นไม่มีโอกาสเกิดขึ้นอีกแล้ว หรือไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ และไม่มีโอกาสวิวัฒนาการให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นอีกต่อไป  ยิ่งในปัจจุบันเราสามารถถ่ายทอดยีนส์จากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปสู่สิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง  ทำให้สูญเสียแหล่งยีนส์ที่มีลักษณะพิเศษ และมีประโยชน์อย่างมหาศาลต่อมนุษยชาติ 

10. เครื่องมือที่สำคัญยิ่งอันหนึ่งในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพคืออะไร

ตอบ    พื้นที่อนุรักษ์  เช่น  อุทยานแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

 พื้นที่อนุรักษ์ยิ่งมีขนาดเล็ก  จะได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของแนวขอบป่า (edge effect) มาก  อิทธิพลแนวขอบป่า (edge effect)  ก็คืออัตราส่วนระหว่างระยะทางของแนวขอบป่ากับเนื้อที่ภายใน  ตามแนวขอบป่าแสงสว่างจะส่องเข้าไปข้างในป่าได้มาก  อากาศใกล้ผิวดินตามแนวขอบป่าก็ผันแปรมาก  เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็น  พืชหลายชนิดได้ปรับตัวเองให้เข้าอยู่กับสภาพภายในป่า  ตามขอบป่าอยู่ไม่ได้  การมีขอบป่ามาก ๆ  มลพิษและคนอพยพเข้าไปทำลายได้ง่าย 

พื้นที่อนุรักษ์หลายแห่งมีสภาพเป็นเกาะ  อยู่ท่ามกลางป่าที่เสื่อมโทรม หรือท่ามกลางบริเวณที่ปลูกพืชไร่  การแบ่งพื้นที่อนุรักษ์ออกเป็นหย่อมเล็กหย่อมน้อย  เช่น  โดยการตัดถนน หรือโดยอ่างเก็บน้ำที่เป็นแนวยาว  เกิดจากการสร้างเขื่อนจะมีผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในที่สุด  ความหลากหลายทางชีวภาพจะลดลง  พื้นที่ยิ่งมีขนาดเล็ก  จำนวนชนิดของสิ่งมีชีวิตที่พบจะมีจำนวนชนิดลดตามลงด้วย  กฎง่าย ๆ ตามทฤษฎีชีวภูมิศาสตร์ของเกาะ (Theory of Island Biogeography)  บอกว่า  "ถ้าสูญเสียพื้นที่ไป 90% (มีเหลือเพียง 10%)  ในที่สุดจะทำให้สิ่งมีชีวิตสูญ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 และแก้ไขเพิ่มเติม

*****************************

 

1. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  คือปี พ.ศ.ใด

ก. พ.ศ. 2540                                                             ค. พ.ศ. 2535

ข. พ.ศ. 2532                                                             ง. พ.ศ. 2537

ตอบ   ข. พ.ศ. 2532

2. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532  ให้ไว้ ณ วันใด

ก. 14 มกราคม พ.ศ. 2532                                      ค. 15 มกราคม พ.ศ. 2532

ข. 14 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2532                                                ง. 16  มกราคม พ.ศ. 2532

ตอบ   ก. 14 มกราคม พ.ศ. 2532

3. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532  ให้ยกเลิกความในมาตราใดแห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

ก. มาตรา  20                                                             ค. มาตรา  29

ข. มาตรา 26                                                              ง. มาตรา  30

ตอบ   ง. มาตรา  30

4. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532  มีกี่มาตรา

ก. 10  มาตรา                                                             ค. 3  มาตรา

ข. 5  มาตรา                                                               ง. 12 มาตรา

ตอบ    ค. 3  มาตรา

5. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532  คือใคร

ก. อานันท์ ปันยารชุน                                                             ค. พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

ข. พลเอก สุจินดา คราประยูร                                               ง. พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

ตอบ  ค. พลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัณ

6. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  ให้ไว้ ณ วันใด

ก. 19  กันยายน  2504                                                             ค. 21  กันยายน  2504

ข. 20  กันยายน  2504                                                             ง. 22  กันยายน  2504

ตอบ   ง. 22  กันยายน  2504    

7. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  มีผลบังคับใช้เมื่อใด

ก. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา  90  วัน

ค. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา  120  วัน

ง. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา  180  วัน

ตอบ   ก. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
111111111
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
111111
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
111111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้