ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ โจทย์เลขอนุกรม ลองไปฝึกดู
kanittha2524 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ โจทย์เลขอนุกรม ลองไปฝึกดู

แชร์กระทู้นี้

ชุดตะลุยโจทย์จนชำนาญ

ชุดที่  1.  จงพิจารณาเลือกตัวเลขหรือตัวอักษรที่อยู่ในลำดับถัดไปจากที่กำห นดให้  (ใช้ตอบคำถามข้อ 1- ข้อ 5)

1.     64     CA     216     FD     512     IG     ?

        1.  864  LK                                        2.  1,000  LJ                             3.  1,628  MN                          4.  1,728  KI

2.     17     18     26     18     36     36     47     108     55???..

        1.  432                                                 2.  467                                        3.  495                          4.  541

3.     185     203     224     250     283     ?.

        1.  317                                                                                    2.  325                      

        3.  426                                                                                    4.  525

4.     37     44     52     67     90     128     ?

        1.  151                                                                                    2.  166                      

        3.  189                                                                                    4.  218

5.     1     3     5     729     2     4     6     1,728     3     5     7     ..

        1.  3,375                                                                                2.  4,025                  

        3.  4,375                                                                                4.  4,675

ชุดที่  2.  จงพิจารณาเลือกตัวเลขหรือตัวอักษรที่อยู่ในลำดับถัดไปจากที่กำห นดให้  (ใช้ตอบคำถามข้อ 1- ข้อ 5)

1.     1    2    6    4    4    11    7    8    18    10    16    ??

        ก.  13                                  ข.  19                                          ค.  29                                          ง.  39

2.     4    4    1    6    18    3    8    40    5    10    ?..

        ก.  7                                    ข.  17                                          ค.  67                                          ง.  70

3.     49    10    169    16    ?..  

        ก.  22                                  ข.  361                                       ค.  256                                       ง.  443

4.     4    29    7    93    12    253    19    ??

        ก.  278                               ข.  302                                       ค.  562                                       ง.  581

5.         

        ก.  1                                    ข.                                   ค.                                        ง.  

ชุดที่ 3.  จงพิจารณาเลือกตัวเลขหรือตัวอักษรที่อยู่ในลำดับถัดไปจากที่กำห นดให้  (ใช้ตอบคำถามข้อ 1- ข้อ 2)

ข้อ 1.      2                10           8                10           15           4..................

                 1. -2                           2. 4                            3. 5                            4. 8                            5. 20

ข้อ 2.      10.1        8.9          8.25        4.49............

                 1. 2.75                      2. 2.77                      3. 2.79                      4. 2.81                      5. 2.83

ชุดที่ 4.  จงพิจารณาเลือกตัวเลขหรือตัวอักษรที่อยู่ในลำดับถัดไปจากที่กำห นดให้  (ใช้ตอบคำถามข้อ 1- ข้อ 10)

1.     2   4    7    13    28    70    ?.

        ก.  123                                                ข.  81                                          ค.  193                                       ง.  144

2.     5    2    7    7    4    22    9    6    45    11    8    ?

        ก.  95                                                   ข.  81                                          ค.  76                                          ง.  64

3.     2    5    11    22    36    ?.

        ก.  60                                                  ข.  65                                          ค.  55                                          ง.  45

4.     46    2    23    75    3    25    108    4    27    ?.

        ก.  21                                                   ข.  5                                            ค.  200                                       ง.  145

5.     0    1    2    6    16    44    ?.

        ก.  72                                                   ข.  264                                       ค.  120                                       ง.  100

6.     5    64    11    196    17    ?.

        ก.  324                                                ข.  400                                       ค.  23                                          ง.  27

7.     1    4    4    6    9    10    25    16    ?..

        ก.  81                                                   ข.  49                                          ค.  36                                          ง.  64

8.     4    9    18    33    58    101    ?.

        ก.  154                                                ข.  135                                       ค.  193                                       ง.  178

9.     12    12    24    72    288    ?..

        ก.  1440                                             ข.  1480                   ค.  1240                   ง.  1420

10.     ?

        ก.                                              ข.                    ค.                                     ง.  ชุดที่ 5.  จงพิจารณาเลือกตัวเลขหรือตัวอักษรที่อยู่ในลำดับถัดไปจากที่กำห นดให้  (ใช้ตอบคำถามข้อ 1- ข้อ 10)

1.   2    4    16    96    ?..

      ก.  36                                        ข.  225                                         ค.  768                                          ง.  960

2.   4    9    25    64    144    ??

      ก.  225                                     ข.  289                                          ค.  169                                         ง.  196

3.   4    6    10    6    8    48    8    10    18    ?..

      ก.  10                                        ข.  12                                           ค.  28                               ง.  120

4.   12    12    18    15    24    18    ?..

      ก.  25                                        ข.  21                                           ค.  30                               ง.  36

5.   16    7    100    13    256    ?.

      ก.  400                                     ข.  900                                          ค.  21                               ง.  19

6.   185    203    224    250    283    ??

      ก.  325                                     ข.  476                                          ค.  655                                          ง.  533

7.   3    5    8    5    7    13    7    9    18    ?..

      ก.  25                                        ข.  23                                           ค.  11                               ง.  9

8.   5    8    13    21    34    55    89    ?..

      ก.  34                                       ข.  144                                         ค.  177                                           ง.  4840

9.   11    28    79    232    ?..

      ก.  818                                     ข.  923                                          ค.  625                                          ง.  691

10. 42    40    80    77    231    ?.

      ก.  227                                     ข.  225                                          ค.  165                                          ง.  308

ชุดที่ 6.  จงพิจารณาเลือกตัวเลขหรือตัวอักษรที่อยู่ในลำดับถัดไปจากที่กำห นดให้  (ใช้ตอบคำถามข้อ 1- ข้อ 5)

1.   20    43    73    117    182    275    ??.

      ก.  371                                     ข.  403                                          ค.  440                                          ง.  484

2.   3    15    35    63    ??

      ก.  99                                        ข.  84                                           ค.  72                               ง.  63

3.   4    3    2    9    14    25    ??.

      ก.  39                                        ข.  40                                           ค.  48                               ง.  50

4.   2    2    6    6    18    ??..

      ก.  18                                        ข.  59                                           ค.  72                               ง.  90

5.   7    22    90    453    ??.

      ก.  527                                     ข.  618                                          ค.  2,718                         ง.  2,722ชุดที่ 7 ปัดฝุ่นคณิตศาสตร์ทั่วไป

 ข้อ 01.  ถนนสายหนึ่งยาว 1.8 กิโลเมตร จะปลูกต้นไม้ 2 ชนิด ทั้ง 2 ข้าง โดยให้ห่างกันต้นละ 8 เมตร และ 10 เมตร สลับกันไปตามลำดับตลอดเส้นทาง จะต้องใช้ต้นไม้กี่ต้น 

             1) 402                             2) 404                                3) 405                             4) 450

ข้อ 02.  เสาต้นหนึ่งสูง 21 เมตร มีลิงตัวหนึ่งกระโดดปีนเสาได้ครั้งละ 1 เมตร แต่ไถลลงมาครั้งละ 50 เซนติเมตรทุกครั้ง อยากทราบว่า จะกระโดดกี่ครั้งถึงจะถึงยอดเสา 

             1) 31                               2) 40                                  3) 41                               4) 42

ข้อ 03. 21 * ? * 7 = 63 

             1) 6                                 2) 8                                    3) 10                               4) 12

ข้อ 04.  ระยะทาง 350 ไมล์หมีเดินได้ ชั่วโมงละ 5 ไมล์ ม้าเดินได้ชั่วโมงละ 2 ไมล์ ถ้าเดินปลายทางเข้าหากันและพักกลางทางคนละ  1 ชั่วโมงจะเสียเวลานานกี่ชั่วโมง

             1) 24                               2) 36                                  3) 48                               4) 51

ข้อ 05. ในการเล่นต่อแต้ม 120 แต้ม A ชนะ B 30 แต้ม ถ้าเล่ม 100 แต้ม A จะต้องต่อให้เท่าไรจึงจะเสมอกับ B

             1) 15                               2) 20                                  3) 25                               4) 30

ข้อ 06.  มีจุด 6 จุดจะลากเส้นเชื่อมต่อระหว่างจุด 6 จุดได้กี่เส้น 

             1) 10                               2) 15                                  3) 20                               4) 25

ข้อ 07. ถ้า an อยู่ในอนุกรมชุดหนึ่ง ตัวเลขที่ต่อจาก an คือ (an  - 2)2  ถ้า 2 เป็นพจน์แรกของอนุกรมชุดดังกล่าวแล้ว อยากทราบว่า 3 พจน์ต่อจากพจน์แรก คือ 

             1) 0    4     4                  2) 0   -4     4                    3) 0    -4    -4                 4) 0     4     -4

ข้อ 08. กำหนดให้  อยากทราบว่า x มีค่าเท่ากับเท่าใด

             1) 4                                 2) 6                                    3) 8                                 4) 16

ข้อ 09.  ลูกเต๋ามีเส้นขอบกี่เส้น

             1) 12                               2) 14                                  3) 16                               4) 18

ข้อ 10.  ในระหว่างเวลา 6.00 ? 7.00 น. เมื่อไหร่เข็มนาทีจะซ้อนกับเข็มชั่วโมงเมื่อเวลากี่นาฬิกา

             1) 6.30                            2) 6.32                               3) 6.32                     4) 6.33 

ข้อ 11. ชายคนหนึ่งขายเสื้อ 2 ตัว ในราคาตัวละ 600 บาท ปรากฏว่าตัวแรกขาดทุน 20% ตัวที่ 2 กำไร 20% อยากทราบว่าเขาขายได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไร

             1) ขาดทุน 49 บาท         2) ขาดทุน 50 บาท           3) กำไร 49 บาท               4) เท่าทุน

ข้อ 12. ริบบิ้นเส้นหนึ่งยาว 220 เมตร ถ้านำปลายทั้งสองข้างมาต่อเป็นวงกลมจงหาเส้นผ่าศูนย์กลางยาวเท่ าไร

             1) 35                               2) 50                                  3) 65                               4) 70

ข้อ 13.  เลขจำนวนตั้งแต่ 1 ถึง 100 ผลรวมของเลขคู่มากกว่าเลขคี่เท่าไหร่

             1) 50                               2) 55                                  3) 100                             4) 110


ชุดที่ 8 เข้าสู่การฝึกฝน คณิตศาสตร์ทั่วไป


ข้อ 1.    ลูกเต๋าลูกหนึ่งมีพื้นที่โดยรอบทุกด้านรวมกัน  54  ตารางเซนติเมตร จงหาปริมาตรของลูกเต๋าลูกนี้

             1) 8 ลบ.ซม.                    2) 27 ลบ.ซม.                  3) 64 ลบ.ซม.                  4) 125 ลบ.ซม.

ข้อ 2.    น้ำหนักของนักศึกษา  3 คน อยู่ระหว่าง 55-60 กิโลกรัม อยากทราบว่าน้ำหนักเฉลี่ยในข้อใดที่ไม่

สามารถเป็นไปได้ของนักศึกษาทั้ง  3 คนดังกล่าว 

1) 56.30 กิโลกรัม           2) 57.50  กิโลกรัม          3) 57.75  กิโลกรัม          4) 58.30  กิโลกรัม

ข้อ 3.    ถ้า X : Y  = 4: 5  และ  X : Z  = 5:6  แล้ว Y = 25  จงหาว่า Z มีค่าเท่าใด

             1) 20                                2) 22                                3) 24                                4) 32

ข้อ 4.    วิชัยทำงานชิ้นหนึ่งได้เร็วเป็น 2 เท่าของราตรี หากราตรีทำงานชิ้นดังกล่าวตามลำพังคนเดียวไปก่อน 3 ชั่วโมง แล้วหยุดให้วิชัยทำต่อคนเดียวอีก 7 ชั่วโมง งานจึงแล้วเสร็จ หากให้วิชัยและราตรีทำงานร่วมกันตั้งแต่แรกจะเสร็จภายในกี่ชั่ว โมง

             1)  ชม.                      2)  ชม.                      3)  ชม.                      4) ชม.

ข้อ 5.    ถ้า  4 * 3  = 19   และ  5 * 6 =  41   แล้ว  4 * 6  =  ?

             1) 22                                2) 34                                3) 38                                4) 45

ข้อ 6.    แม่ค้าซื้อน้ำส้มสายชูเข้มข้น  60% มา  2 ลิตร  อยากทราบว่าจะต้องเติมน้ำเข้าไปเท่าใด น้ำส้มสายชูนี้จึงมีความเข้มข้น 20%

             1) 3 ลิตร                           2) 4 ลิตร                           3) 6 ลิตร                           4) 8 ลิตร

ข้อ 7.    กำหนดให้ YZ : ZX : XY  =  3 :  2 :  1 แล้ว    เท่ากับข้อใด

             1) 9 :  4                                          2) 8 : 1                             3) 2 : 1                             4) 3 : 2

ข้อ 8.    สี่เหลี่ยมจัตุรัสบรรจุอยู่ในวงกลม ที่มีพื้นที่ 18p อยากทราบว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวด้านละ

กี่หน่วย

1) 3 หน่วย                       2)  หน่วย                3) 6 หน่วย                       4)  หน่วย

ข้อ 9.    นาฬิกาจะตี 1 ครั้งทุกครึ่งชั่วโมง และเมื่อครบชั่วโมง นาฬิกาจะตีจำนวนเท่ากับเลขที่เข็มสั้นชี้

             ดังนั้นช่วงเวลา 6.05 น. จนถึงเวลา 12.35 น. นาฬิกาจะตีกี่ครั้ง

             1) 13 ครั้ง                       2) 52 ครั้ง                       3) 57 ครั้ง                       4) 64 ครั้ง

ข้อ 10.  นายรักชาติ ฝากเงินไว้กับธนาคาร 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 8% โดยธนาคารคิดดอกเบี้ยทุก

6 เดือน และหักภาษี 15%ไว้พร้อมเสร็จเมื่อฝากครบ 1 ปี นายรักชาติมีเงินในบัญชีฝากเท่าใด

             1) 10,680 บาท                2) 10,691.56 บาท         3) 10,808.16 บาท         4) 11,396 บาท

ข้อ 11.  นายโอเกิด พ.ศ. X2 พอถึง พ.ศ. 2499 เขาจะมีอายุ 2X ปี นายโอเกิด พ.ศ. ใด

             1) พ.ศ. 2400                  2) พ.ศ. 2401                  3) พ.ศ. 2479                  4) พ.ศ. 2459

ข้อ 12.  ถ้า 2 * 4 =  14  และ 3 * 5  = 23  แล้ว 4 * 6  = ?

             1) 28                                2) 32                                3) 34                                4) 36

ข้อ 13.  ในการสอบแข่งขันวิชาความถนัดทางการเรียน วันเฉลิมทำ 10 นาที ได้ 5 ข้อ วันนรัตน์ทำได้ 9 ข้อ  ในเวลาเท่ากัน  และวันนรัตน์ ทำเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด 40 นาที ส่วนวันเฉลิมทำเสร็จในเวลาพอดีอยากทราบว่าข้อสอบมีทั้งหมดกี่ข้ อ

             1) 45 ข้อ                           2) 50 ข้อ                           3) 55 ข้อ                           4) 60 ข้อ

ข้อ 14.  ถ้า 7 * 8 = 15  และ 10 * 11  =  21  แล้ว  15 * 18  = ?

             1) 84                                2) 93                                3) 99                                4) 127

ข้อ 15.  ถ้า 8 * 4  =  40  และ 2 * 3  =  8  แล้ว  4 * 3  = ?

             1) 10                                2) 14                                3) 16                                4) 18

ข้อ 16.  ร้านขายนาฬิกาได้ซื้อนาฬิกามา 50 เรือน  เป็นเงิน 25,000 บาท  แต่ตอนขนส่งชำรุดไป 20 เรือน

             ร้านค้าจึงตั้งราคาขายนาฬิกาที่ชำรุดเพียง  ของนาฬิกาเรือนดี ร้านค้า จะต้องตั้งราคานาฬิกาเรือนดีไว้เรือนละเท่าใดจึงจะได้กำไร 35%

             1) 550 บาท                     2) 600 บาท                     3) 750 บาท                     4) 850 บาท

ข้อ 17.  ทุนของการเลี้ยงไก่เป็นหนึ่งเท่าครึ่งของทุนการเลี้ยงเป็ด เมื่อนำทั้งไก่และเป็ดไปขาย ปรากฎว่าขายไก่ได้กำไร 20%  และขายเป็ดได้กำไร 25% อยากทราบว่า กำไรจากการขายรวมทั้งไก่และเป็ดเป็นเท่าใด

             1) 20%                             2) 22%                             3) 24%                             4) 28%

ข้อ 18.  ถ้า X มีค่าอยู่ระหว่าง 2 ถึง 9 และ Y มีค่าอยู่ระหว่าง 18 ถึง 54  อยากทราบว่าค่าของ  มีค่า

อยู่ระหว่างข้อใด

1) 6 ถึง 9                         2) 6 ถึง 12                      3) 3 ถึง 6                         4) 2 ถึง 27

ข้อ 19.  สถาบันติว ACT GROUP มีความต้องการแจกของขวัญ จำนวน 140 ชิ้นให้หมดภายใน 1 สัปดาห์ โดยจะแจกเพิ่มวันละ 6 ชิ้น อยากทราบว่าในวันที่ 6 ของสัปดาห์ ทางสถาบันแห่งนี้ แจกของขวัญจำนวนกี่ชิ้น

             1) 26 ชิ้น                           2) 28 ชิ้น                           3) 30 ชิ้น                           4) 32 ชิ้น

ข้อ 20.  ถ้า D เท่ากับสองเท่าของ E   F เป็นครึ่งหนึ่งของ   G    G มีค่าเป็น ครึ่งหนึ่งของ H  และ E เป็นสี่เท่าครึ่งของ F ข้อใดกล่าวถูกต้อง

             1) D  = 24                      2) 3D = 4H                     3) 2D = 3H                     4) 4D = 9H

ข้อ 21.  ถ้ากำหนดให้  ดังนั้น    มีค่าเท่าใด

             1) 10                                2) 14                                3) 18                                4) 20

ข้อ 22.  รถจักรยานคันหนึ่งล้อหน้ามีรูรั่วอยู่ 2 รู ถ้าปล่อยลมจากรูแรก (ปิดรูที่สอง) ยางจะแบนภายใน 30 นาที แต่ถ้าปล่อยลม จากรูที่สอง (ปิดรูแรก) ยางจะแบนภายใน 20 นาที อยากทราบว่าถ้าปล่อยลมจากทั้งสองรูพร้อมกันยางล้อหน้าจะแบนภายใ นกี่นาที

             1) 10 นาที                       2) 12 นาที                       3) 14 นาที                       4) 25 นาที

ข้อ 23.  ถ้า  a < b แล้วข้อใดที่มีค่ามากกว่า a แต่น้อยกว่า b

             1)                         2) a . b                             3) a2b2                             4) 

ข้อ 24.  (a + 10) จะมีค่าเป็นลบในกรณีใด

             1) 0 < a < 10                 2) a > 10                         3) a > -10                      4) a < -10

ข้อ 25.  สินค้า A และ B จำหน่ายในราคาที่เท่ากัน ต่อมาราคาสินค้า A ได้เพิ่มขึ้น 5%  และราคาสินค้า B

             ได้เพิ่มขึ้น 3% อยากทราบว่า ถ้าซื้อสินค้าทั้งสองนี้ชนิดละ 3 ชิ้นเท่ากัน ผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้น

             จากเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์

             1) 2%                               2) 3%                               3) 4%                               4) 5%

ข้อ 26.  สี่เหลี่ยมจัตุรัส 5 รูป วางเรียงกันด้านต่อด้าน  เพื่อประกอบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งจะมีเส้นรอบรูปยาว 360  นิ้ว จงหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็กแต่ละรูปว่ามีกี่ตารางน ิ้ว

             1) 800 ตารางนิ้ว              2) 900 ตารางนิ้ว              3) 1,000 ตารางนิ้ว         4) 1,100 ตารางนิ้ว

ข้อ 27.  ถ้า 2X+3   =  64   แล้ว X + 5  =  ?

             1) 6                                  2) 8                                  3) 10                                4) 12

+

ข้อ 29.  ปัจจุบันอัตราส่วนของอายุ A : B เป็น 3 : 4 ถ้า A มีอายุ 15 ปี กี่ปีผ่านมาแล้วที่อายุ A : B 

             เป็นอัตราส่วน 1 : 2

             1) 10 ปี                             2) 12 ปี                             3) 18 ปี                             4) 24 ปี

ข้อ 30.  ประชากรในหมู่บ้าน  ก  มีจำนวน 6,800  คน  และมีอัตราลดลงปีละ 120 คน ประชากรในหมู่บ้าน ข มีจำนวน 4,200 คน และมีอัตราเพิ่มขึ้นปีละ 80 คน อยากทราบว่าอีกกี่ปีที่ประชากรทั้งสองหมู่บ้านจะมีจำนวนเท่ากัน

             1) 6 ปี                               2) 10 ปี                             3) 13 ปี                             4) 14 ปี

ข้อ 31.  กำหนดให้  แล้ว  X มีค่าเท่าใด

             1) -10                               2) 0                                  3) 1                                  4) 2

ข้อ 32.  สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่ง ถ้าด้านยาวถูกตัดออก 10% และด้านกว้างถูกตัดออก  30% อยากทราบว่า

             พื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เหลือคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

             1) 84%                             2) 63%                             3) 60%                             4) 37%

ข้อ 33.  บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงานทั้งหมด 50 คน ถ้า  22 คน สมัครอบรมด้านบัญชี 15 คน สมัครอบรมด้านการคลัง 14 คน สมัครอบรมด้านการตลาด 9 คน สมัครอบรมสองด้าน และมี 1 คนสมัครอบรมทั้งสามด้าน อยากทราบว่าพนักงานที่ไม่ได้สมัครอบรมด้านใดเลยมีกี่คน

             1) 5 คน                                          2) 7 คน                                          3) 9 คน                                          4) 11 คน

ข้อ 34.  ระหว่าง 100 ถึง 300 มีเลขกี่ตัวที่ขึ้นต้นด้วย  2 และลงท้ายด้วย  2

             1) 10 ตัว                           2) 40 ตัว                           3) 100 ตัว                       4) 110 ตัว

ข้อ 35.  โรงเรียนแห่งหนึ่งได้ทำแปลงปลูกดอกไม้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาว 16 เมตร กว้าง 12 เมตร โดยทำถนนดินลูกรังกว้าง 3 เมตร  ล้อมรอบถ้าถนน 1 ตารางเมตร ทางโรงเรียนต้องเสียค่าใช้จ่าย 100 บาท อยากทราบว่าทางโรงเรียนจะเสียค่าใช้จ่ายในการทำถนนกี่บาท

             1) 9,300 บาท                  2) 20,400 บาท                3) 39,000 บาท                4) 16,500 บาท 

ข้อ 36.  ถ้า 6 * 2  = 38  และ 4 * 7  =  23  แล้ว 5 * 1  = ?

             1) 26                                2) 28                                3) 31                                4) 35

ข้อ 37.  ถ้ากำลังสองของเลขจำนวนเต็มบวกซึ่งเป็นเลขคี่เรียงกัน 3 จำนวน มีค่ารวมกันเท่ากับ 2,891  

             อยากทราบว่าเลขจำนวนที่น้อยที่สุดมีค่าเท่ากับข้อใด

             1) 29                                2) 31                                3) 33                                4) 35

ข้อ 38.  ถ้า 6 * 3  = 27  และ  7 * 3 = 30  แล้ว  6 * 7  = ?

             1) 45                                2) 48                                3) 59                                4) 67

ข้อ 39.  A กับ B มีเงินรวมกัน เท่ากับ  15 บาท B กับ C  มีเงินรวมกันเท่ากับ  25 บาท และ A กับ C มีเงินรวมกันเท่ากับ  32 บาท อยากทราบว่าใครมีเงินน้อยที่สุดและมีอยู่เท่าใด

             1) A มีเงิน 4 บาท           2) A มีเงิน 8 บาท           3) B มีเงิน 4 บาท           4) B มีเงิน 11 บาท

ข้อ 40.  อาจารย์โจ (ACT GROUP) ขุดบ่อแห่งหนึ่งแล้วเสร็จในเวลา 20 วัน ปลัดศุภวัฒน์ (ACTIVE GROUP)  ขุดบ่อเดียวกันแล้วเสร็จในเวลา 12 วัน ถ้าให้อาจารย์โจขุดไปสักระยะหนึ่งแล้วหยุดพักปล่อยให้ปลัดศุภวั ฒน์ขุดต่อคนเดียวจะใช้เวลาทั้งสิ้น 14 วันนับตั้งแต่อาจารย์โจลงมือขุดจึงจะแล้วเสร็จ อยากทราบว่าอาจารย์โจขุดบ่ออยู่ก่อนแล้วกี่วัน

             1) 3 วัน                             2) 4 วัน                             3) 5 วัน                             4) 6 วัน
bus4170 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
dddddddddddd
pppple ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณค่ะ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้