ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบกรมสรรพสามิต พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 14 อัตรา (4-12 ก.พ.56)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบกรมสรรพสามิต พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 14 อัตรา (4-12 ก.พ.56)

แชร์กระทู้นี้

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 14 อัตรา (4-12 ก.พ.56)
เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 201.41 KB )

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมสรรพสามิต พนักงานราชการทั่วไป ทุกตำแหน่ง 

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
- แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง_กรมสรรสามิต
- แนวข้อสอบภาษีสรรพสามิต 

แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
พนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานประจำสำนักงาน
ช่างบริการทั่วไป
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
พนักงานสื่อสาร
นักตรวจสอบภาษี
นักวิชาการสรรพสามิต
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
 สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
decho.by@hotmail.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. กรมสรรสามิตจัดตั้งขึ้น เมื่อใด
ก. 17 กุมภาพันธ์ 2485     ข. 17 กุมภาพันธ์ 2475
ค. 17 กุมภาพันธ์ 2502     ง. 17 กุมภาพันธ์ 2474
2. โรงงานในข้อใดไม่ได้สังกัดกรมสรรสามิต
ก. โรงงานสุรา          ข. โรงงานยาสูบ
       ค. โรงงานไพ่                  ง. โรงงานปุ๋ย
3. กรมสรรสามิตสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงคมนาคม            
ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
ง. กระทรวงการคลัง
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบันคือใคร
ก.  กิตติรัตน์ ณ ระนอง        ข. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
ค.  กรณ์ จาติกวณิช        ง.  จุติ ไกรฤกษ์
5.  อธิบดีกรมสรรสามิตคนปัจจุบัน คือใคร
ก. นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม                    ข. นายบุญทรง เตริยาภิรมย์
ค. นายสมชาย พูลสวัสดิ์                          ง. นางรัตนา กิจวรรณ
6. การคืนเงินภาษีรถยนต์คันแรกเริ่มประกาศใช้เมื่อใด
            ก. 9 สิงหาคม 2554        ข. 16 กันยายน 2554
            ค. 1 ตุลาคม 2554                               ง. 4 ธันวาคม 2554
7. รถยนต์ที่ได้คืนเงินภาษี(อีโคคาร์)ต้องมีขนาดเครื่องยนต์ไม่เกินเท่าใด
ก. 1,500 ซีซี                  ข. 1,600 ซีซี
ค. 1,800 ซีซี                  ง. 2,000 ซีซี
8. ข้อใดคือพันธกิจของกรมสรรสามิต
ก. จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและโปร่งใส    
ข. สนับสนุนการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ค. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิถาพ                          
ง. ถูกทุกข้อ
9. ภาษีสรรพสามิต จะจัดเก็บในสินค้ากลุ่มใด
ก. สินค้าที่บริโภคแล้วอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี        
ข. สินค้าที่มีลักษณะฟุ่มเฟือย
ค.  สินค้าและบริการที่ได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจากกิจการของรัฐ
ง. ถูกทุกข้อ
10. ที่ทำการกรมสรรพสามิต ตั้งอยู่ในเขตใดของกรุงเทพมหานคร
              ก.เขตพระนคร
ข. เขตบางเขน
ค. เขตบางรัก
ง. เขตดุสิต
11. เว็บไซต์ของกรมสรรสามิต มีชื่อว่าอะไร
ก.  www.excise.net        
ข.  www.excise.com
ค.  www.excise.go.th    
ง. www.excise.org
12.  เว็บไซต์ของกระทรวงการคลังมีชื่อว่าอะไร
ก. www.mict thai.go.th            
ข. www.mof.org
ค.www.mict.org        
ง. www.mof.go.th    
13. กรมสรรสามิตมีชื่อภาษาอังกฤษว่า
ก. The Customs Department                  ข. The Revenue Department
ค. The Excise Department                  ง. Public Debt Management Office

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้