ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เคยไปสอบมาเท่าที่จำได้นะค่ะ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เคยไปสอบมาเท่าที่จำได้นะค่ะ

แชร์กระทู้นี้

การสอบเข้าธนาคารกสิกรไทย

จะทดสอบเกี่ยวกับต่อไปนี้

แบบทดสอบลักษณะนิสัย(Psychometric Test )

ภาษาอังกฤษ

การทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงานความถนัดภาษาไทย

แนวข้อสอบความถนัดภาษาไทย

แนวข้อสอบความสามารถในการเรียนรู้

แนวข้อสอบความถนัดคิดวิเคราะห์

แนวข้อสอบความถนัดเชิงเหตุผล

แนวข้อสอบความถนัดตัวเลข


เอาทำที่จำได้นะค่ะ

1.   ข้อใดประกอบด้วยความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันมากที่สุด
ก. อลงกรณ์ ของสูง                                                      ข.อนาทร   เอื้ออาทร                    
ก. อารักษ์  มหาดเล็ก                                               ง.อาภรณ์   เครื่องประดับ                               
ก. อลงกต  ดอกบัว

2.   ข้อใดประกอบด้วยความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันมากที่สุด
ก. ตระหนัก หยั่งรู้                                                ข. บริบท  บทนำ
ข. พรหมวิหาร ศาลพระพรม                                       ง.สำนึก  รู้สึกตัว                     
จ.    สำนึก สารภาพ

3.   ข้อใดประกอบด้วยความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันมากที่สุด
ก. หลักเกณฑ์ ศักยภาพ                                                    ข. ศักยภาพ ความสามารถ          
ค. นโยบาย แผนงาน                                                     ง.กลยุทธ์ กรรมวิธี                                          
ข. ทัศนวิสัย มองการณ์ ไกล

4.   ข้อใดประกอบด้วยความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันมากที่สุด
ก. ปวารณา ปรารถนา                                                       ข.สหการ พร้อมกัน                             
ค. เย่อหยิ่ง จองหอง                                                              ง. เลียบคาย เลียบเคียง                                  
ง. งุ่นง่าน งกเงิ่น

5.   ข้อใดประกอบด้วยความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันมากที่สุด
ก. อุปโภค บริโภค                                                           ข. ราคะกําหนัด                                  
ค.   บริบท ปริมณฑล                                                ง. วิเคราะห์ วิจัย                                     
จ. สังเคราะห์ สร้างสรรค์

6.   ข้อใดประกอบด้วยความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันมากที่สุด
ก. งกเงิ่น ง่อนแง่                                                           ข. ละมุนละม่อมแช่มช้อย                    
ค.   ตะแบง ดึงเกม                                                    ง.อลวน กะลาวน                                     
จ.    กระเง้ากระงอด อ้อนแอ้น

7.   ข้อใดมีความหมายแตกต่างไปจากพวก
ก. กระอักกระอวล                                                              ข.ดะลิดาลาน                                     
ค.    กระสับกระส่าย                                                   ง.รีบร้อนลนลาน                                          จ.  ลุกลี้ลุกลน

8.   ข้อใดมีความหมายแตกต่างไปจากพวก
ก. คีรี                                                                                    ข.บรรพต                                          
ค.    ภูเขา                                                                  ง.สินธพ                                                
จ. พนม    

9.ข้อใดมีความหมายแตกต่างไปจากพวก
ก. น้ำขึ้นรีบตัก                                                                  ข.เข้าไต้เข้าไฟ                                  
ค.    เข้าพระเข้านาง                                                   ง. เข้าด้ายเข้าเข็ม                                          
จ. หัวเลี้ยวหัวต่อ

10.   ข้อใดมีความหมายแตกต่างไปจากพวก
ก. ฝนทั่งให้เป็นเข็ม                                                          ข.ฆ่าช้างเอางา                    
ค.   เอาพิมเสนไปแลกับเกลือ                                      ง. ขี่ช้างจับตั๊กแตน                                          
จ.    ได้ไม่คุ้มเสีย

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้