ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานในระดับบริหาร จำนวน 70 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กันยายน 256
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานในระดับบริหาร จำนวน 70 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กันยายน 256

แชร์กระทู้นี้ธนาคารออมสินรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานในระดับบริหารตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ธุรกิจสินเชื่อลูกค้าSMEsและตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ธุรกิจสินเชื่อลูกค้าSMEsจำนวน70อัตราตั้งแต่บัดนี้-28กันยายน2561
ธนาคารออมสินรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานในระดับบริหาร
เพื่อเป็นการรองรับตำแหน่งว่างดังนี้
1.ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ธุรกิจสินเชื่อลูกค้าSMEs
2.ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ธุรกิจสินเชื่อลูกค้าSMEs
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้าSMEsจำนวน50อัตรา
ช่วงเวลาที่เปิดรับ
31ก.ค.61ถึง28ก.ย.61
รายละเอียดงาน
เงื่อนไข
อายุไม่เกิน45ปี(นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์)
สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
หมายเหตุ
1.อายุไม่เกิน45ปี(นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์)
2.สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3.เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจและระเบียบธนาคารออมสินว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน
4.เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร(แบบสด.43)หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่3ขึ้นไป(แบบสด.8)
5.ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงพ.ศ.2559
6.หากผ่านการอบรมหลักสูตรOMEGAจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7.มีประสบการณ์การทำงานด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจหรือลูกค้าผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า8ปีหรือ
8.

มีประสบการณ์จากสถาบันการเงินในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า1ปี
หมายเหตุ:การเลือกหน่วยงานที่ประสงค์จะไปปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาของธนาคารเท่านั้น
ตำแหน่ง
ผู้จัดการศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้าSMEsจำนวน20อัตรา
ช่วงเวลาที่เปิดรับ
31ก.ค.61ถึง28ก.ย.61
รายละเอียดงาน
เงื่อนไข
อายุไม่เกิน50ปี(นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์)
สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
หมายเหตุ
1.อายุไม่เกิน50ปี(นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์)
2.สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3.เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจและระเบียบธนาคารออมสินว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน
4.เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร(แบบสด.43)หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่3ขึ้นไป(แบบสด.8)
5.ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงพ.ศ.2559
6.หากผ่านการอบรมหลักสูตรOMEGAจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7.มีประสบการณ์การทำงานด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจหรือลูกค้าผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า10ปีหรือ
8.มีประสบการณ์จากสถาบันการเงินในตำแหน่งผู้จัดการสาขาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า1ปีหรือตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า3ปี
หมายเหตุ:การเลือกหน่วยงานที่ประสงค์จะไปปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาของธนาคารเท่านั้น
************************************************************
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่สั่งซื้อแนวข้อสอบที่                                   

ส่งไฟล์ทางอีเมล์ สั่งซื้อมาที่  โทร 061-1476494   Line : @ebg2681d (พิมพ์ @ ข้างหน้าด้วย)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียงชุดละ 399 บาท   ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์  เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท  ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ


หรือแจ้งที่อยู่มาที่
โทร 061-1476494  
Line : @ebg2681d (พิมพ์ @ ข้างหน้าด้วย)
รายละเอียดที่ www.ไปสอบ.com
ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้